กิจกรรมพัฒนานิสิต : จากหนังสือเล่มเล็กสู่ e-book" (2)

แอบหวังใจไว้อย่างลึกๆ ว่า หนังสือที่จัดทำขึ้นจะเป็นแนวทางแก่นิสิต เจ้าหน้าที่ หรือกระทั่งอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมได้เข้าใจว่า เมื่อต้องสรุปผลการจัดกิจกรรมนั้น ควรคิดคำนึงถึงประเด็นอะไรบ้าง หรือหากต้องประเมินโครงการที่จัดขึ้น ควรคำนึงถึงองค์ประกอบใด

ต่อยอดจากหนังสือ "กิจกรรมพัฒนานิสิต : จากหนังสือเล่มเล็กสู่ e-book" ผมยังคงเดินหน้าสกัดองค์ความรู้เล็กๆ จากโครงการที่เห็นผลเชิงประจักษ์ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๗ อย่างค่อยเป็นค่อยไป

ข้อมูลบางเรื่อง ผมใช้วิธีสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งโดยสบตาพูดคุย สัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งที่เป็น Email facebook หรือกระทั่งยกโทรศัพท์สัมภาษณ์สั้นยาวตามวาระในหลักคิดการตัดเลือกโครงการมาเป็น "ต้นแบบ" ผมยึดแนวคิดหลักคือการขับเคลื่อน "กิจกรรมนอกชั้นเรียน" ที่ตอบโจทย์การบ่มเพาะความเป็นอัตลักษณ์นิสิต (นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน) หรือกระทั่งปรัชญมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่กล่าวว่า "ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน"

นอกจากนั้น ยังใช้หลักคิดของกิจกรรมที่บูรณาการถึงระบบและกลไกทั้ง ๕ ด้านของการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนานิสิต นั่นคือ....

  • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  • ด้านบำเพ็ญประโยชน์ สิ่งแวดล้อม
  • ด้านศิลปวัฒนธรรม
  • ด้านวิชาการ
  • ด้านกีฬาและนันทนาการทั้งนี้ทั้งนั้น ผมเน้นโครงการที่ทำงานในเชิงการบูรณาการระบบและกลไกมากกว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพียงข้อเดียว หรือด้านในด้านหนึ่ง...

เช่นเดียวกับการใช้หลักคิดของการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เห็นมิติความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกชั้นเรียนกับในชั้นเรียน โดยครอบคลุมองค์กรนิสิตที่ประกอบด้วย สภานิสิต องค์การนิสิต สโมสรนิสิต ชมรม รวมถึงที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยฯ
ต่อเมื่อมีการสรุปผลการดำเนินเสร็จสิ้น ผมก็แปลงข้อมูลทั้งปวงนั้นในรูปของ "หนังสือ" (อ่านเล่น) เน้นรูปแบบการสื่อสารในแบบของ "เรื่องเล่า"

ถัดจากนั้นก็แปลงหนังสือที่ว่านั้นเป็น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น และจัดเก็บไว้ได้อย่างยาวนานผมตั้งใจ หรือแอบหวังใจไว้อย่างลึกๆ ว่า หนังสือที่จัดทำขึ้นจะเป็นแนวทางแก่นิสิต เจ้าหน้าที่ หรือกระทั่งอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมได้เข้าใจว่า เมื่อต้องสรุปผลการจัดกิจกรรมนั้น ควรคิดคำนึงถึงประเด็นอะไรบ้าง หรือหากต้องประเมินโครงการที่จัดขึ้น ควรคำนึงถึงองค์ประกอบใด

รวมถึงการที่นิสิตและเจ้าหน้าที่ รวมถึงอาจารย์ จะเข้าใจในแนวทางของการตั้งประเด็นคำถามหนุนเสริมการเรียนรู้ของนิสิตว่ากิจกรรมที่จัดทำขึ้นนั้น ตอบโจทย์การเรียนรู้ในประเด็นใด หรือเมื่อจัดกิจกรรมแล้วมีปรากกการณ์ที่สำคัญๆ อะไรบ้าง....
มีเวลาแวะเข้าอ่านตามลิงค์ (หนังสือ) นี้ นะครับบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pandinความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 

ให้อ่านแนเด้ออ้าย

มาร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆ..ชอบแนวคิดนี้ค่ะ..."ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน"

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/589143

เขียนเมื่อ 

ครับ คุณครูยอด

เอาแบบเป็นทางการ หรือบ่เป็นทางการล่ะน้องยอด...
อ้ายสิได้จัดการไห่

เขียนเมื่อ 

ครับ พี่ใหญ่ นงนาท สนธิสุวรรณ

... ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน ... เป็นปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฟังเป็นนามธรรมมากครับ แต่ก็สัมผัสได้ผ่านกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตรประมาณนี้แหละครับ

นั่นคือเจตนาที่ผมหยิบยกโครงการในบางโครงการมากล่าวถึง เพื่อเป็นต้นแบบเล็กๆ ของการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าประสงค์ของการผลิตบัณฑิต ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอเป็นเล่มเลยครับ ฉบับอื่นๆนำกะดีเด๊ะอ้าย ให้เป็นแนวทางแน

ขอบพระคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ชอบใจแนวทาง

มีหลักฐานการทำงานให้ครูและผู้สนใจได้เลย

ขอบคุณมากครับ มี มข ที่ครูยอดสนใจแล้ว

เย้ๆๆ

เขียนเมื่อ 

ฝากไปกับทีมงานที่มาในประกวดโครงการฯ วันนี้แล้ว นะครับ น้อง คุณครูยอด


เขียนเมื่อ 

ครับ อ.ขจิต ฝอยทอง

เราเองยินดีเผยแพร่ เปิดเผย ครบ เพราะนั่นคือกระบวนการหนึ่งของการประเมินศักยภาพเราด้วยเช่นกัน

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณท่านพี่อย่างมากครับ

เขียนเมื่อ 

ได้รับแล้วเด้อครับเด้อ ขอบคุณหลายๆ