นวัตกรรมราชทัณฑ์ ตอน โปรแกรมบำบัดรอยสัก (1)

เรือนจำมณฑลทวินทาวเวอร์ ลอสแอนเจลิส USA ได้มีการนำโปรแกรมบำบัดรอยสัก หรือ โปรแกรมลบรอยสัก (Tattoo Removal Program) โดยใช้เครื่องเลเซอร์เทคโนโลยีล่าสุดในการลบรอยสักให้แก่ผู้ต้องขังที่พลั้งพลาดไปสักรอยสักในเรือนจำ เพื่อให้ได้รับโอกาสในการมีชีวิตใหม่ที่ปราศจากรอยสัก ได้รับโอกาสในการหางานทำภายหลังพ้นโทษ ได้มีสภาวะทางจิตใจที่ดีขึ้นภายหลังการลบรอยสัก และ เพื่อลดการกระทำความผิดซ้ำ เป็นโปรแกรมด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังใหม่ล่าสุดของปี 2012 และ เป็นโปรแกรมที่ผู้ต้องขังที่มีรอยสักส่วนใหญ่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมลบรอยสัก ........................................


ความเห็น (0)