กลอนตลาด...ปักษ์ใต้

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โอ้แว่นแคว้นแผ่นผืนดินถิ่นปักษ์ใต้

อยู่มาได้ยี่สิบปีนี้แล้วหนา

ด้ามขวานทองของคนไทยได้อยู่มา

แหล่งวิชาพาชีวิตจิตวิญญาณ

แหล่งกำเนิดทะเลสาบสงขลาด้วย

ได้ชูช่วยรวยทำกินถิ่นอาหาร

แหล่งประมงดำรงมาแต่โบราณ

แหล่งขับขานหนังตะลุงมโนราห์

แหล่งบุหงาราตรีที่เลือกคู่

แหล่งเกิดครูภูมิปัญญาศาสนา

แหล่งภูมิรู้ภูมิธรรมศาสดา

เกิดวัดวาอารามงามวิไล

แหล่งลงหลักปักฐานสร้างบ้านพัก

เป็นแหล่งรักพักพาอยู่อาศัย

แหล่งกำเนิดสุดที่รักดั่งดวงใจ

คือปักษ์ใต้เมืองหาดใหญ่ของไทย..เอย.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)