นายช่างใหญ่

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร ชำนาญการพิเศษ/ หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
Usernamekangkhokpho
สมาชิกเลขที่19818
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ภูมิลำเนาเดิม 115/2 ตลาดโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

การศึกษา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

                 ปวส. วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้

                 ป.ตรี มหาวิทยาลัยราชมงคล

                 ป.โท มหาวิทยาลัยนเรศวร

รับราชการ  วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 15 มีนาคม 2522-8 ธันวาคม 2531

                  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 9 ธันวาคม 2531-/14 กรกฎาคม 2541

                  ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 14 กรกฏาคม 2541-3 ธันวาคม 2551

                  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 ธันวาคม 2551-ถึงปัจจุบัน

e-mail  [email protected]

             [email protected]

การอบรมศึกษาดูงาน...สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม

                                 เยอรมัน ญี่ปุ่น แคนาดา สหรัฐอเมริกา