"อย่าประมาทไฟ...เป็นอันขาด"...Countdown ๑๖๕ บท

+หากแม้นเทียน เปรียบว่า ดวงอาทิตย์

คนคงคิด หยิบเทียน มาเวียนเล่น

ด้วยเห็นแสง แรงน้อย ชะรอยเย็น

ร้อนจะเข้ม เด้งบวก ไฟลวกมือฯ.."นายช่างใหญ่" รจนา

++ขอให้ทุกท่านระลึกรู้และโชคดีในวันอาทิตย์ ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ นะครับ. Countdown ๑๖๕ บท — รู้สึกตื่นเต้นที่ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีคนใต้ความเห็น (0)