ปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภาวะผู้นำ ของ ศ. ระพี สาคริก (13)

จากบทความของ ศ ระพี สาคริก "การศึกษากับการจัดการของมนุษย์ผู้มีกิเลส" 3 มีค 2552

บทความนี้เน้นรากฐานความคิดที่เป็นไทแก่ตัวเองอย่างอิสระ มากกว่าถูกครอบงำจากตะวันตก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ตลอดชีวิตความเห็น (0)