บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน