เรียนรู้ภาษา : มาฆบูชา และ Valentine


       (ขอบคุณ ทุกแหล่งอ้างอิง และผู้รังสรรค์ทุกภาพ ที่นำมาจากการสืบค้น ทาง Internet)                       

                                  

บริษัทเอ็ดยูเคชัน เฟิร์สท์ (อีเอฟ) สถาบันภาษายักษ์ใหญ่ในประเทศอังกฤษ เปิดเผยผลการจัดอันดับทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนจาก 60 ประเทศทั่วโลกประจำปี 2013 (2556) เฉพาะประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร พบว่า ทักษะความสามารถของคนไทยอยู่ในระดับต่ำมาก (Very Low Proficiency) ระดับเดียวกับที่ทดสอบ (Online ตามความสมัครใจ) ในปี 2555 (แบ่งระดับการประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และ ต่ำมาก) อยู่ในอันดับที่ 55 จาก 60 ประเทศที่ทดสอบ (ปี 2555 อยู่ในอันดับที่ 53 จาก 54 ประเทศที่ทดสอบ) ในขณะที่คนของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ มีทักษะความสามารถในระดับสูง (High Proficiency) และคนของประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม มีทักษะความสามารถในระดับปานกลาง : Moderate Proficiency     (http://www.ef.co.th/epi/) สำหรับคนของประเทศฟิลิปปินส์ไม่ได้ทดสอบ ซึ่งถ้าทดสอบก็คาดว่า จะได้คะแนนเฉลี่ยในระดับสูง เพราะประชาชนในประเทศนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ใกล้เคียงกับประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ (ปัจจุบันมีคนของฟิลิปปินส์เป็นครูอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ทั้งในโรงเรียน และในมหาวิทยาลัย ในจังหวัดอุบลราชธานี)

"ทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ" เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ด้วยการหมั่นฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสดีดีที่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นทั้ง "วันมาฆบูชา" และ "Valentine's Day" จึงขอเชิญชวนกัลยาณมิตร มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสองวันดังกล่าว ไปพร้อมกับผู้เขียน ที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษทุกวันจากแหล่งเรียนรู้รอบตัว แบบเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) กันนะคะ

ผู้เขียนเชื่อว่า คนไทยทุกคน มีพื้นความรู้เกี่ยวกับ "วันมาฆบูชา" อยู่แล้ว จึงขอเชิญชวนให้มาเรียนรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชาภาคภาษาอังกฤษ จากบทความเรื่อง "MAKHA BUCHA DAY (http://www.dhammathai.org/e/day/maka_eng.php) ซึ่งจะไม่ใช้การแปลประโยค เพราะท่านสามารถทำความเข้าใจจากพื้นฐานความรู้ที่ท่านมีอยู่แล้ว เพียงแต่จะแปลคำศัพท์ (Vocabularies) และวลี (Phrases) ที่สำคัญที่ควรเรียนรู้และนำไปใช้บางคำบางวลีเท่านั้น


It was 9 full months after the Buddha got the Enlightenment (ตรัสรู้), on the full moon day of 6th lunar month (เดือน 6 ทางจันทรคติ), 45 years before the Buddhist era. (พุทธศักราช) On the full moon day of the 3rd lunar month, Makha, of the year, 4 special events happened (มีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้น 4 อย่าง) :

1. There were 1,250 Sangha followers (พระสงฆ์สาวก), that came to see the Buddha that evening without any schedule. (โดยไม่มีการนัดหมาย)

2. All of them were "Arhantas (พระอรหันต์)", the Enlightened One, and all of them were ordained (ได้รับการอุปสมบท) by the Buddha himself.

3. The Buddha gave those Arhantas the principles of the Buddhism, called "The Ovadhapatimokha (โอวาทปาฏิโมกข์)". Those principles are: - To cease from all evil, - To do what is good, - To cleanse one's mind; (ดูคำแปลตามภาพล่าง)

                                               

4. It was the full moon day.   

                        

ACTIVITIES TO BE OBSERVED (กิจกรรมที่ควรทำ) ON MAKHA BUCHA DAY :  

'TUM BOON': Making merit (ทำบุญ) by going to temples for special observances, making merit, listening to Dhamma preaching (ฟังเทศน์), giving some donations (ถวายปัจจัย) and join in the other Buddhist activities.

'RUB SIL': Keeping the Five Precepts (รักษาศีล 5), including abstinence from alcoholic drinks and all kinds of immoral acts.

'TUK BARD': Offering food to the monks and novices (in the alm bowl).

Practice of renuciation: Observe the Eight Precepts, practice of meditation and mental discipline, stay in the temple, wearing white robes, for a number of days.

'VIEN TIEN': Attending the Candle Light Procession around the Uposatha Hall (โบสถ์), in the evening of the Makha full moon day.

                                                

และขอเชิญชวนเรียนรู้ และเลือกสำนวนที่ตรงใจ ... เพื่อมอบให้กับคนพิเศษ ในวันวาเลนไทน์ (http://news.boxza.com/view/7951)...แก้ไขคำภาษาอังกฤษบางคำที่ผิด และปรับคำแปลบางแห่งที่ยังไม่ตรงความหมายและไม่สละสลวย...

                                

 

The  happy  time  in  my  life  is  doing  everything  for  you. ช่วงเวลาที่มีความสุขของฉัน คือการได้ทำทุกสิ่งเพื่อเธอ

I’ve know (ต้องเป็น Known) many people in this world 

But l have a few to understand and truly love me

One of them is you. มีคนมากมายในโลกกว้างที่ฉันรู้จัก แต่มีอยู่น้อยคนนักที่ฉันมั่นใจว่ารักและเข้าใจฉันจริง และเธอ... คือหนึ่งในนั้น

You've made my routine days become more meaning. เธอทำให้วันคืนอันแสนธรรมดา เป็นวันเวลาที่มีความหมาย

You're the  shining  stars  brighten  my  life  with  hope

You're  the  strength  that  support  my  life  whenever  I  needเธอเป็นดาวในดวงใจ  ส่องสว่างใสให้ความหวัง เธอเป็นแรงพลัง  ในทุกครั้งที่ฉันต้องการกำลังใจ

The  best  time  in  my  life  is  having  you  beside  me. ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของฉัน คือคืนวันที่มีเธอเคียงข้าง

                                  

Everything  I  gave  you  won’t  make  me  lost

Everything  you  gave  me  I  should  make  it  worth. ทุกสิ่งที่ให้เธอ ฉันไม่เคยรู้สึกสูญเสีย ทุกสิ่งที่เธอให้ ฉันจะเก็บดูแลรักษาไว้ด้วยหัวใจ

My  hero  that  what  you  are  in  my  love  story  you're  the  star

It's you, so sweet  and  true. เธอคือคนดีในชีวิต ทั้งในความคิด ความใฝ่ฝัน ในเรื่องราวของความรักทุกคืนวัน เธอคือพระเอกตลอดกาลนิรันดร์ไป                            

Remember I'm  in  love  with  you

Please save your  heart  for  me. อย่าลืมนะ ว่าเรารักกัน กรุณาเก็บหัวใจของเธอไว้ให้ฉันด้วย (ดูคำแปลยังไม่ตรงความหมาย และยังไม่ค่อยสละสลวย ขอปรับทั้งหมดเป็น : จงจำ ความรัก ฉันมีให้ แล้วเก็บใจเธอไว้ ให้กับฉัน) 

                                    

More than the greatest love the world  has  know (ต้องเป็น Known)

This  is  the  love  I'll  give  to  you  alone 

More  than  the  simple  words  I  try  to  say

I only live to love you more each day. มากกว่าความรักทั้งหมดในโลกนี้ที่ฉันรู้จัก คือความรักที่ฉันมีให้เธอ มากกว่าถ้อยคำในโลกนี้ทั้งหมด ก็คือฉันจะมีชีวิตอยู่ เพื่อรักเธอมากขึ้นทุกวัน (ความหมายบางส่วนยังไม่ตรง และสำนวนยังไม่ค่อยสละสลวย ขอปรับทั้งหมดเป็น : ยิ่งใหญ่กว่า รักใด ในโลกนี้ คือรักที่ ฉันมอบแด่เธอ...ยิ่งกว่า คำใด ใคร่เอื้อนเอ่ย ขอเฉลย วลีนี้... "มีชีวีในแต่ละวัน เพื่อรักกัน ให้เพิ่มพูน"

You're  my  dream  that  comes  true. เธอคือคนของความฝัน ที่ฉันพบเจอในความจริง

Don't  forget  to  remember  me  and  the  love  that's  used  to  be

I'm  still  remember  you  and  everything  we're  used  to  do. อย่าลืมฉัน  อย่าลืมวันที่เคยใกล้ อย่าลืมนึกถึงหัวใจ ที่ใครคนหนึ่งฝากไว้ให้เธอดูแล (ความหมายยังไม่ค่อยตรง ขอปรับเป็น : มีภาพเธอ...ในดวงใจ ...ภาพใดใด ได้ร่วมทำ)    

                                                  

Don't  throw  my  love  away, you  might  need  it  someday. ความรักของฉันอาจไร้ค่า  แต่โปรดอย่าทำลายจะได้ไหม บางทีในวันหนึ่งซึ่งเธอไม่มีใคร อาจเป็นสิ่งที่เติมความหมายในใจเธอ

You're in my thought.

You're  in  my  days  and  in  my  heart  always. เธออยู่ในความคิดถึง และทุกที่ที่มีฉัน
เธออยู่ในคืนวัน  อยู่ในความผูกพันของหัวใจ

When  I  feel  happy, I  dare  to  laugh  among  people.

But when I feel blue I've just to cried with you

Because  you’re  the  only  one  who  understand  me. เมื่อมีความสุข ฉันกล้าที่จะหัวเราะต่อหน้าใครต่อใครมากมาย แต่ในยามทุกข์เศร้า เธอคือคนเดียวที่ฉันกล้าร้องไห้ต่อหน้า เพราะฉันรู้ว่า… มีเพียงเธอเท่านั้นที่จะเข้าใจฉัน

                                                    

I wish  to  be  a  star  in  your  darkness

I wish  to  be  with you  in  the  stormy  day

I wish  to  be  yours always. ขอเป็นแสงดาวส่องสว่างในคืนมืดมิด  ขอเป็นเพื่อนชีวิตไม่ห่างหาย ขออยู่เคียงข้างแม้วันที่มีพายุร้าย  ขออยู่ถึงวันสุดท้ายที่มีเธอ (สำนวนสละสลวยแต่ความหมายไม่ตรง ขอปรับเป็น : จวบจน วันสุดท้าย ไม่ขอเป็น คนของใคร จะขอเป็น คนของเธอ) 

This heart of  flower  I  give  it  to  you. 

Please keep  it  closer  to  your  heart  too. ดอกไม้ของหัวใจ  ฉันมีมามอบให้ โปรดเก็บไว้ข้างๆ หัวใจเธอ (ขอปรับเป็น : ใกล้ใจเธอ คำว่า Close แปลว่า ใกล้ Closer แปลว่า ใกล้มากขึ้น) 

 

                   

I’ve never  care  what  tomorrow  come

I’ve  care  just  only  today  that  l  have  you. วันข้างหน้าเป็นอย่างไรไม่สำคัญ  ขอแค่รู้ว่า วันนี้นั้น ยังมีเธอ

I’m so happy to be near you

And give the best things to you. สุขที่ได้อยู่ใกล้ สุขที่ได้ให้ สิ่งที่ดี แก่เธอ

                               

Please take your heart out of cover

Let me help you discover a perfect love

Look high, there's a bright and blue sky

Look at my eyes, there's love inside. โปรดเปิดประตูหัวใจ  ให้ฉันได้เข้าไปค้นหาความรักที่งดงาม ในวันที่ฟ้าคราม  เธอเห็นความรักในดวงตาของฉันไหม (ความหมายยังไม่ค่อยตรง ...เพราะ ไม่ใช่ให้ฉันเข้าไปค้นหาความรัก แต่เป็นขอให้ฉันได้ช่วยให้เธอพบรัก จึงปรับทั้งหมดเป็น : เพียงแค่ เธอเปิดใจ จะขอไป ยืนข้างเธอ ชี้ชวน ดูฟ้าใส และความหมาย ในตาฉัน นัยน์ตาสองดวงนั้น บอกรักมั่น ในตัวเธอ)  

I’ve known for a long time how much you care me

And how much I meant to you

Thank you for everything you’ve done for me

I'm  very  proud  to  have  you  in  my  life

I'll  always  love  you  with  all  my  heart. ตลอดเวลาที่ผ่านมา กับความรู้สึกดีดีที่เธอมีให้
ฉันรับรู้และปลื้มใจ กับการเป็นคนที่มีความหมายสำหรับเธอ ขอบคุณทุกสิ่งอย่าง ที่เธอได้สรรค์สร้างให้ฉันเสมอ ภูมิใจที่ชีวิตนี้ได้มีเธอ คนที่ฉันรักเสมอทั้งหัวใจ

 

                                        

 

 

                           

 ถ้าจะชวนชาวต่างชาติไปร่วมทำบุญในวันมาฆบูชา อาจพูดได้ว่า "Let's join the Makha Bucha Day's ceremony together." 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่าน ที่ผ่านมาบันทึกใน Blog นี้ มีผู้อ่านไม่มากนัก ในช่วงเวลาที่สถิติผู้เขียนใน GotoKnow เพิ่มสูงขึ้นมาก แต่สถิติผู้อ่านกลับแปรผกผัน คือ มีจำนวนลดลงมากเช่นกัน นี้ ผู้เขียนหวังว่า ขอให้มีผู้เข้ามาเยี่ยมจนกว่าจะลงบันทึกเรื่องใหม่ แค่ 200 ครั้งก็พอใจแล้ว ....แต่ในเวลา 2 วัน กลับมีผู้เข้ามาเยี่ยมบันทึกนี้ กว่า 500 ครั้ง สร้างความประหลาดใจ และนับเป็นพลังใจสำหรับผู้สูงวัย ที่จะเขียนบันทึกในเรื่องที่พิจารณาเห็นว่า จะเป็นประโยชน์สำหรับกัลยาณมิตร GotoKnow และผู้สืบค้นใน Google ต่อๆ ไป...

ผู้เขียนกำลังจะสร้าง Blog ที่ 6 คือ Blog "Nature Lover" ไฟล์แรกที่สร้าง ขอนำมาเป็นของขวัญในเดือนแห่งความรัก แด่กัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยม ทั้งท่านที่ไม่ได้ทิ้งร่องรอย ท่านที่มอบดอกไม้เป็นกำลังใจ และ/หรือท่านที่ทักทายพูดคุย ทุกท่านนะคะ 

                       

หมายเลขบันทึก: 561614เขียนเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2014 05:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2014 11:24 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (27)

สุงสงบเย็น.. วันแห่งความรักครับอาจารย์

สวัสดีครับอาจารย์ ไอดินฯ

ขอบคุณศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับ ...

ขอบคุณ "อ.นุ" มากนะคะ สำหรับปิยวาจาใน "วันมาฆบูชา-วาเลนไทน์"

ก็ขอให้อาจารย์และครอบครัว มีความสุขสงบเย็น ในวันแห่งความรักอันบริสุทธิ์นี้ และวันต่อๆ ไปนะคะ

"ทำบุญ" "ตักบาตร" "เวียนเทียน" เวียนเทียนนี่ เคยทำให้ฝรั่งงงมาแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ อิอิอิ...ขอบคุณความรู้ที่เก็บเกี่ยวไม่รู้จักหมดจักสิ้นจากบันทึกดีๆ นี้และที่ผ่านมามากครับผม

ขอบคุณ "คุณ พ.แจ่มจำรัส " เช่นกันค่ะ ที่แวะมาเรียนรู้ภาษาไปด้วยกัน ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับแหล่งอ้างอิงแหละนะคะ ที่ช่วยแบ่งบันความรู้ให้ไอดินฯ ได้เรียนรู้ และนำมาเผยแพร่ต่อ

ไม่ได้เข้าไปอ่านภาษาสวยๆ ของคุณพ.นานแล้ว แล้วจะหาโอกาสเข้าไปรับรสสุนทรีนะคะ


สุขสันต์วันมาฆบูชา + วาเลนไืทน์จ้ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์

ขอให้อาจารย์และครอบครัว มีความสุขใจ สุขกาย เนื่องในวันมาฆบูชา + วันแห่งความรักค่ะ

มอบความรัก

ให้คุณพี่นะคะ

ด้วยความรัก เคารพค่ะ

น้องอิน"

ขอบคุณ คุณ "พี่หนาน" มากนะคะ ที่เข้ามาเยี่ยมเยียน พร้อมด้วยปิยวาจา "...ขอบคุณความรู้ที่เก็บเกี่ยวไม่รู้จักหมดจักสิ้น จากบันทึกดีๆ นี้ และที่ผ่านมามากครับผม" เป็นกำลังใจให้ผู้สูงวัย ...บอกว่า " เวียนเทียนนี่ เคยทำให้ฝรั่งงงมาแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ อิอิอิ" ไอดินฯ ไม่เคยได้ยิน Joke นี้มาก่อนนะคะ ...ฝรั่ง งงเพราะสับสนที่เป็นคำเดียวกันกับชื่อเมืองหลวงของลาวใช่ไหมคะ...อิอิ...

แต่เรื่องจริงที่ไอดินฯ รู้จากคำบอกเล่าของเจ้าตัวก็คือ "Andrew Biggs" ในช่วงที่กำลังเรียนภาษาไทยด้วยตนเอง ได้ถามแม่ค้าด้วยวาจาฉาดฉานว่า "ข้าวเหนียวสังฆราชนี่ ขายยังไงครับ" ...555... สร้างความขบขันให้กับแม่ค้าขายข้าวเหนียวสังขยา และคนเดินถนนที่ได้ยิน กันเป็นแถว

ไอดินฯ ขอบคุณ คุณ "พี่หนาน" มากนะคะ ที่เฉลยการเรียนรู้เรื่อง "อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑" ของตนเองให้ทราบ กำลังจะขอเข้าไปเป็นลูกศิษย์อยู่พอดี กลับพบว่า ในเวลา 5 วัน คุณครูเปิดสอนหลักสูตรการเขียนบทร้อยกรองถึง 18 หลักสูตร มีทั้งโคลง กลอน กาพย์ ฉันท์ และ ค่าว เลยเริ่มงง ว่าจะเริ่มต้นเรียนหลักสูตรใดก่อน

ขอบคุณ คำอวยพรและกุหลาบงามจาก "น้องมะเดื่อ" นะคะ ก็ขอให้มีความสุขมากๆ เช่นกันค่ะ ทั้งครอบครัวของน้องเอง และครอบครัวของคูรพ่อคุณแม่ ...ดอกดาวเรืองงามเต็มสวนคงทำให้ทั้งสองท่านมีความสุขมากนะคะ

พี่ชอบที่น้องบ่นปนกลอนว่า...

ดอกรักที่...เคยเบ่งบาน...ทั่วลานฟ้า เริ่มโรยรา...ลงแล้ว...ฤๅไฉน

วอนมนต์...เสน่หา...วาเลนไทม์ โปรดดลใจ...ให้คนไทย...รัก...สามัคคี


ขอบคุณมากนะคะ "คณครู Khanchana Muangyai" ที่มอบดอกไม้กำลังใจให้ไอดินฯ และคำอวยพร "มีความสุขมาก ๆ นะคะอาจารย์" ก็ขอให้คุณครูมีความสุขจากการทำมาค้าขึ้นนะคะ

ไอดินฯ มีความสุขมากค่ะ ที่ได้ชมไม้ดอกสวยๆ ที่คุณครูกาญจนานำมาให้ชม กระเทียมเถา มลุลี ดาหลา และพวงโกเมน เป็นดอกไม้ที่ไอดินฯ เองก็ปลูกเช่นกันค่ะ (แต่พวงโกเมนยังไม่มีดอกให้ชมค่ะ เคยปลูกแล้วตาย เพิ่งปลูกใหม่ ดีใจที่แตกยอดดีค่ะ) ส่วนเหลืองวิฬาร์ เพิ่งรู้จักจาก Blog ของคุณครู เห็นภาพแล้วก็ติดใจ และได้เข้าไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เมื่อรู้ข้อมูลและเห็นภาพที่ปลูกในที่ต่างๆ ก็ยิ่งถูกใจ หลงเสน่ห์ และจะต้องหาไปปลูกที่ฟาร์มค่ะ

ขอบคุณมากนะคะ "หนูครูอร วรรณดา" จากศรีสะเกษ (ศิษย์ปริญาโทสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษาของผู้เขียน) ที่มอบ "กุหลาบแดง : แฝงความหมายรักที่มั่นคง" อวยพรให้อาจารย์และครอบครัว มีความสุขในวันแห่งความรัก

อาจารย์ก็ขอมอบ "รักด้วยความบริสุทธิ์ใจ" ให้กับหนูนะคะ ขอให้ไม้ดูดสารพิษ ดูดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลาย ไม่ให้แผ้วพานหนูและคนในครอบครัว และให้ไม้มงคลว่านสี่ทิศ นำสิ่งที่เป็นมงคลจากทุกทิศ มาสู่ตัวหนูและคนในครอบครัว ตลอดไปค่ะ

ศีล...ทาน...สมาธิ...ปัญญา...นำมาซึ่งสติและการรู้เท่าทันในความรัก...ขอบคุณข้อคิดดีที่ได้รับจากบันทึกคุณภาพนี้ค่ะ


ขอบคุณมากนะคะ สำหรับคำอวยพรวันแห่งความรัก จากแดนไกล ของคนใกล้ชิด "น้อง ดร.พจนา แย้มนัยนา" ก็ขอให้น้องและครอบครัวมีความสุขมากๆ เช่นกันนะคะ

ตามมาขอบคุณที่ให้เกียรติเป็นอย่างสูงครับ และจะมาแจ้งด้วยว่า อินทรวิเชียรฉันท์ที่แต่งไว้นั้นมีการปรับนิดหน่อย คือได้ความไพเราะของการอ่านแต่ผิดจากหลักผังของฉันท์ไปนิดหนึ่ง อ.แม่ลองอ่านใหม่นะครับว่าปรับแก้ตรงไหน...

อีกอย่างก็อยากจะรบกวนขอความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาแบบผสมการปลูกผักแบบที่ผู้อ่านสามารถทำตามได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพราะว่าตอนนี้กำลังจ้างเขาขุดบ่อน้ำตื้นที่สวนหลังบ้านอยู่ หากเสร็จสามารถมีน้ำแล้วจะทดลองโครงการนี้เป็นอันดับแรกเลยครับ...ต้องรบกวนอาจารย์แม่ด้วยครับผม

ขอบคุณ "ความรัก" ที่ "น้องอิน" ส่งมาให้พร้อม "ดอกไม้สีทอง"...ขอเรียกร้องให้น้องอินกลับมาเขียนบันทึกอีกครั้ง...หลังจากห่างหายไปนับ 2 ปี แค่นำภาพห้องเรียนภาษาอังกฤษของน้อง และเล่าเรื่องประกอบภาพสักน้อย ก็พอนะคะ ...จะได้พูดคุยสื่อสารกันบ้าง ให้หายคิดถึง

ขอให้น้องและครอบครัว มีความสุขในทุกๆ วันนะคะ

สุดยอดความรู้...มีสาระ....ขอบคุณสาระดี ๆ เป็นคนที่ทรงคุณค่า..น่ารัก และน่าศรัทธา

ครูหยินนับถืออาจารย์คนดีของครูหยินค่ะ

-สวัสดีครับอาจารย์แม่ไอดิน...

-ตามมาเรียนรู้ภาษา:มาฆบูชา...

-หลังเทศกาลวันแห่งความรักไปสี่วัน...

-วันนี้มีโอกาสเหมาะ ๆจึงนั่่งเรียนรู้ภาษาไปกับบันทึกนี่้ครับ..

-ผมได้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตอนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครับ..

-หลังจากนั้นก็เรียนมาเรื่อย ๆ ทุกระดับชั้น..

-จากการประเมินศักยภาพตนเอง/ผลที่ปรากฎออกมาแล้ว..ยังอยู่ในระดับต่ำครับ..

-เมื่อสามปีก่อน"ผมมีโอกาสได้ไปทดสอบภาษาอังกฤษ ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เพื่อขอรับทุนรัฐบาลจีน ตามหลักสูตร "Training Course on Tropical Processing Technology for Developing Countries"ครับ..

-คงด้วยความโชคดีผสมกับเข้าตาพี่ๆ ในกรมฯที่ได้แนะนำและคัดเลือกให้ผมไปทดสอบทุนดังกล่าว..โดยหารู้ไม่ว่าผมน่ะประสบการณ์ด้านภาษามีน้อยนิด ฮ่าๆ

-การทดสอบในครั้งนี้ผลปรากฎว่า การอ่าน (Reading)ผมได้ 19 การฟัง(Listening)ผมได้ 4 สรุปคะแนนเต็มร้อย ผมได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20 พอดีเป๊ะ ฮ่า ๆ

-การทดสอบทุนนี้มีผู้ทดสอบด้วยกัน 4 คน จากกรมต่าง ๆ ผู้ได้คะแนนสูงสุด 51 คะแนน เป็นหนุ่มจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ส่วนคนที่สองจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้คะแนน 30 คนที่สามจากกรมเดียวกันกับผม ได้คะแนน 27 สำหรับผมครองอันดับสุดท้ายครับ...

-สรุปว่างานนี้หนุ่มจากอุตรดิตถ์ คงได้ไปเยือนเมืองจีน...

-ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ยังได้รับโอกาสดี ๆ ในการทดสอบครั้งนั้น...

-ตอนนี้ยังเก็บหลักฐานที่สถาบันส่งมาไว้เป็นอย่างดี ฮ่า ๆ

-วันนี้มีโอกาสดีจึงขอเก็บหลักฐานออกมาดูอีกครั้ง..

-ทุกวันนี้หากมีข้อความภาษาอังกฤษผ่านเข้ามา..หากอยู่ใกล้ๆ กับคนใกล้ตัวก็มักจะถามเธออยู่เสมอ...เพราะว่าเธอพึ่งได้. ฮ่า ๆ

-อยากฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเก่ง ๆจะได้ไปเมืองนอก อิๆ

-นำมาเล่าสู่กันฟังแบบขำ ๆ นะคร้าบ!!!

-อ้อ....อีเมลล์ที่ส่งไปให้อาจารย์แม่ฯได้รับแล้วหรือยังครับ??

-ขอบคุณครับ...


ขอบพระคุณ "พี่ใหญ่" มากนะคะ ที่มาให้กำลังใจน้อง พร้อมฝากข้อคิดดีๆ "ศีล...ทาน...สมาธิ...ปัญญา...นำมาซึ่งสติและการรู้เท่าทันในความรัก"

ขอบคุณ "คุณพี่หนาน" มากนะคะ ที่มาแจ้งว่า "อินทรวิเชียรฉันท์ที่แต่งไว้นั้นมีการปรับนิดหน่อย คือได้ความไพเราะของการอ่าน แต่ผิดจากหลักผังของฉันท์ไปนิดหนึ่ง อ.แม่ลองอ่านใหม่นะครับว่าปรับแก้ตรงไหน.." ค่ะ กลับเข้าไปอ่านแล้ว และพบการปรับแก้ ดังตัวอย่างคำที่ทำสีให้แตกต่างไว้นะคะ

ส่วนเรื่องการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผัก จะไปตอบในบันทึกที่แล้วนะคะ และขอโทษด้วยค่ะ ที่เพิ่งเข้าไปพบว่า มีหลายท่านที่เข้าไปเยี่ยมและแสดงความเห็นไว้

ขอบคุณ "ครูหยิน" มากนะคะ ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจไอดินฯ และขอบคุณ "ความรู้สึกดีๆ ที่มีต่อกัน"

ได้เข้าไปอ่าน "บันทึก 17 เรื่องในรอบ 13 วัน" ของคุณครูค่ะ ...รู้สึกมีความสุข ที่ได้เห็นความมั่นคงในหลักคิด และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ของคุณครู

แวะมาเยี่ยมเพื่อแสดงความขอบคุณ และรู้สึกปลื้ม และซามซึ้งกับการแสดงความคิดเห็นแบบตรงไปตรงเพราะครูหยินเชื่อว่าคนที่จริงใจแบบนี้มีไม่มากมายนัก..ทำให้ครูหยินรัก..และรู้ศึกอบอุ่นจึงอยากเรียว่าอาจารย์แม่...แม่ผู้เป็นผู้ให้ ผู้เป็นผู้ปลูกที่คอยรดน้ำพรวนดินให้ต้นไม้เจริญเติบโตดี...หากมีโอกาสแวะมาบ้านสวนไอดินกลิ่นป่าบ้างน่ะค่ะ

หรือจะให้โอกาสครูหยินไปเยี่ยมไอดินกลิ่นไม้ก็ได้อยากไป อยากพบ และอยากเจอ อยากมีคำอวยพร

ครูหยินขอน้อมรับข้อคิดเห็นด้วยความจริงใจ...หลายคำ ครูหยินไท่รู้จริง ๆ และไม่ยอมค้นหาด้วยขอโอกาสปรับปรุงตัวเองอีกครั้ง..และยังยินดีรับฟังด้วยความเต็มใจ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง...ดีใจมากที่มีคนแบบอาจารย์แม่ไอดินจะทำให้คนมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น...ส่วนนี้แหละที่ทำให้ครุหยินประทับใจ และศรัทธา

ขอบคุณ "คุณครูหยิน" มากนะคะ ที่เข้าใจและยอมรับในความปรารถนาดี และมีความรู้สึกที่ดีต่อ "อาจารย์แม่

คงมีโอกาสได้เจอกันนะคะ อยากไปเที่ยว "บ้านสวนไอดิน-กลิ่นป่า" มากกว่าค่ะ เพราะมีอะไรน่าเรียนรู้มาก

ขอบคุณ "คุณเพชรน้ำหนึ่ง" มากนะคะ ที่เข้ามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในบันทึกนี้ และเล่าเรื่องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของตนเองให้อาจารย์แม่ฟังอย่างสนุกสนาน เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ว่า สอบการฟังได้ 4 คะแนน เวลาพูดฝรั่งจะรวบคำทำให้ฟังยาก เช่น ในภาพ คำว่า have to จะออกเสียงเป็น afta เป็นต้น

เวลาให้นักศึกษาออกไปสนทนาพูดคุยกับฝรั่ง ที่ไปเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนที่อุบลฯ นักศึกษาส่วนใหญ่จะบอกว่า มีปัญหาฟังไม่ออกว่า คนที่ตนสนทนาด้วยพูดว่าอย่างไร ซึ่งอาจารย์แม่ก็คาดถูกอยู่แล้ว ตอนที่เตรียมการณ์เพื่อออกไปสัมภาษณ์จึงได้บอกสำนวนให้นำไปใช้เวลาฟังไม่เข้าใจ เช่น Excuse me, could you repeat that, please?, Sorry, I can't catch your words., Excuse me, please say that again. หรือพูดง่ายๆ ว่า Pardon. หรือ Sorry โดยทำหางเสียงสูงๆ

อาจารย์แม่เองก็ต้องฝึกการฟังภาษาอังกฤษทุกวัน อย่างเช่น เช้านี้ ก็ได้ฟังรายการของช่อง NBT ช่วงตี 4 "Thailand Focus" ซึ่งเป็นภาคภาษาอังกฤษ และตอนชมรายการ "เรื่องเล่าเช้านี้" ก็ได้มีโอกาสฟังข่าว CNN ที่ผู้สื่อข่าวหญิงรายงานข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ขอคืนพื้นที่จากผู้ชุมนุมฯ

โชคดีนะคะ ที่คุณเพชรน้ำหนึ่งมีคนข้างกายเป็นที่พึ่งด้านภาษาอังกฤษ อาจารย์แม่ก็ขอเป็นกำลังใจ ให้คุณเพชรฯสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ถึงระดับที่สอบผ่าน และได้รับโอกาสในการไปดูงานหรือฝึกอบรมยังต่างประเทศนะคะ อย่าลืมนะคะว่า "The limits of your language are the limits of your world."

อ้อ! อาจารย์แม่เคยเข้าไปดูแล้วครั้งหนึ่ง ตอนที่คุณเพชรฯ บอกครั้งแรกว่า ส่ง e-mail ให้อาจารย์แม่ แต่หาไม่เจอกะว่าจะเข้าไปหาใหม่ พอคุณเพชรฯ ทวงถามอีกก็ย้อนไปหาจนถึงเดือน พ.ย. 56 ก็ไม่เจอค่ะ เจอแต่ e-mail ของคนอื่น จะรบกวนมากไปไหมคะ ที่จะขอให้ส่งให้ใหม่ หวังว่าจะเก็บไฟล์ข้อมูลไว้นะคะ ขอบคุณค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท