บุญเดือนสามความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชอบครับ....

ฮีดเก่าคองเก่าเนาหลังบ้านเฮา...