สายนที"๑๙

Usernamesainum
สมาชิกเลขที่61094
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เป็นคนเล็กๆ ธรรมดาๆ ใช้ชีวิตเรียบง่าย คลุกคลีอยู่กับธรรมชาติ ป่า น้ำ และดิน  ณ บ้านเล็กในป่าใหญ่  ชอบอยู่กับธรรมชาติ ต้นไม้ ใบหญ้า ชอบฟังเสียงนกนานาชนิดในสวน และอ่านหนังสือ

คำพ่อสอน = ไม่ให้เอาเปรียบผู้อื่น  ช่วยเหลือเกื้อกูลและแบ่งปันกัน ให้มีความรักสามัคคีในหมู่พี่น้อง  เพื่อนบ้าน และหมู่คณะ  ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  นึกถึงและให้ตอบแทนผู้มีพระคุณ 

ความรักของพ่อและแม่ที่มอบให้  มีค่ายิ่งใหญ่ในดวงใจของลูกๆทุกคน

เพียรเจริญกุศล  ไม่ทอดทิ้งการศึกษาปฏิบัติธรรม