อิน

อิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครูชำนาญการพิเศษ (ครู คศ.3)
โรงเรียนบ้านนาลับแลง
Usernamesuccess
สมาชิกเลขที่39194
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

 คติ: " Don't say before we try."

ปรัชญา : สอน โดย ไม่ สอน

หลักการทำงาน : ทุ่มเท เสียสละ ให้โอกาส

-ภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกชาวนาผู้ยิ่งใหญ่

-เมื่อวัยเด็ก ได้เรียนรู้จากห้องเรียนศาลาวัด ป.1-4 จึงรู้และเข้าใจ หิริ โอตตัปปะบ้าง และมีโอกาสได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลายทาง จึงยินดีกับการที่ได้เรียนรู้ตลอด เพราะชีวิตคือการเรียนรู้

ปัจจุบัน: ยังไม่ได้เดินตั้งแต่ปี 2544 แต่โชคดีที่เดินไม่ได้ เพราะรู้ว่าการนั่งนาน ๆ นั้นเจ็บ และปวดบรรยายไม่ถูก นั้นเป็นอย่างไร.. ก็ดี...

ห่วงใยโลก: นำบ่มิเหือด เป๋นเส้นเลือดของแผ่นดิน หากป่าสูญสิ้น แผ่นดินม้วยมรณา  จึงอยากเห็นทุกคนในบ้านไทย.. ปลูกต้นไม้ช่วยโลกบ้าง...