นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง


ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
กระทรวงศึกษาธิการ
Username
praasitt
สมาชิกเลขที่
64233
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ


 • เกิด 9 กุมภาพันธ์ 2507
 • อายุราชการ 32 ปี
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม.,ป.ช.
 • ภูมิลำเนาเดิม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 • การศึกษา
  • ประถมศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน อ.เมืองสงขลา
  • ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านทางควาย อำเภอจะนะ จ.สงขลา
  • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา
  • มัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกลับเพชรศึกษา สงขลา
  • ประกาศนีบัตรการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครู สงขลา สาขาการพัฒนาชุมชน
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ สงขลา สาขา สังคมศึกษา
  • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สาขา การบริหารการศึกษา
  • นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สาขา การบริหารการศึกษา

ประวัติการทำงาน

 • ครู สปช.
  • โรงเรียนบ้านวังใหม่ ประชาอุทิศ อ.เบตง จ.ยะลา
  • โรงเรียนบ้านพิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
  • โรงเรียนบ้านตือเบาะ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
 • นักวิชาการศึกษา
  • สำนักงานศึกษาธิการอำเภอทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
  • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
 • ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ
  • อำเภอไม้แก่น จ.ปัตตานี
  • อำเภอมายอ จ.ปัตตานี
 • ศึกษาธิการอำเภอ
  • อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
  • อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
  • อ.มายอ จ.ปัตตานี
 • หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2
 • ผู้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษา (ค.ศ.3)
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษา (ค.ศ.4)
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 3 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
  • รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ตามคำสั่ง คสช.
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
 • ตำแหน่งในปัจจุบัน

หัวหน้าศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย จชต.

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1

ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1

คณะกรรมการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา

ประธานมูลนิธิครูดีศรีสงขลา

กรรมการสมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้

กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดสงขลา

ผลงานดีเด่น

 • คุรุสดุดี ปี 2550
 • ข้าราชการผู้ทำคุณประโยชน์ พ.ศ.2551
 • เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 พ.ศ.2552
 • สำนักงานที่บริหารงานลูกเสือดีเด่นระดับประเทศ ของ สพฐ. ปี 2553
 • ข้าราชการที่ปฏิบัติงานดีเด่นเรื่องการป้องกันยาเสพติดระดับจังหวัดยะลา ปี 2554
 • ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ของ ศอ.บต.รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2554
 • ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2552
 • นักบริหารการศึกษาดีเด่น  จากสมาคมนักบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย. ประจำปี 2563 
 • การอบรมและศึกษาดูงาน
  • หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  • หลักสูตรผู้บริหารการศึกษาระดับสูง (นศส.ศธ.รุ่นที่ 2)
  • หลักสูตร ส.นบส.ของ ก.พ.รุ่นที่ 5
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม. รุ่นที่ 17สถาบันพระปกเกล้า)
  • นักศึกษา นิติศาสตร์ รามคำแหง รุ่นที่ 5
  • เคยศึกษาดูงาน ประเทศ แคนาดา สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ญี่ปุ่น จีน ใต้หวัน ฮ่องกง ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์และทุกประเทศในกลุ่มอาเซี่ยน
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท