ความเห็นล่าสุด


น่าเห็นใจครับ ต่างมุมมองที่ต่างกัน สุดท้ายมองที่ผลผลิต "เด็กเก่ง ดี" หรือไม่

ยินดีครับ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างหาดูยากครับ เพราะหากปลูกปนกับมะม่วงพันธุ์อื่นๆอาจพาให้เปรี้ยวหรือลูกเล็กตามมา ตามความเชื่อของผู้ปลูกครับ

ขอบคุณคุณโสภณ คิดให้รอบคอบ บางครั้งก็ยอมเสีย ดีกว่าให้อย่างอื่นชำรุดครับ

ขอบคุณ คุณลำดวนและ ดร.ขจิต ครับ อ่านสาระของทั้งสองท่านสม่ำเสมอครับ

ขอบคุณ คุณฐานิศวร์ ผลเจริญ ครับ อ่าน http://gotoknow.org/profiles/users/thanis_11 ก็ดีเยี่ยมครับ

จากการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2554 โดยกำหนดให้มีการรับสมัครในระหว่างวันที่ 4-10 เม.ย. 2554 และให้ผู้สนใจสมัครสอบแข่งขันเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนในวันมาสมัครสอบ ที่สำคัญไม่ให้ใช้ใบรับรองสิทธิ์ในการสมัครสอบนั้น

นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ในเมื่อ ก.ค.ศ.มีมติดังกล่าว การรับสมัครสอบครูก็ต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นหลักฐาน ในการสมัครเท่านั้น แต่โดยส่วนตัวแล้ว ตนไม่เห็นด้วยเพราะบอร์ดคุรุสภาก็พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าใบรับรองสิทธิ์ก็สามารถนำมาใช้ในการสมัครเข้าสอบแข่งขันในครั้งนี้ได้ และการที่ต้องออกใบรับรองสิทธิ์ก็เพราะต้องการแก้ปัญหาให้นักศึกษาที่จบใหม่นับแสนคน หรือผู้ที่จบมานานแล้วแต่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู แต่ถือใบรับรองสิทธิ์อยู่ จะได้มีโอกาสที่จะได้ใช้สิทธิ์ในการสมัครสอบได้ด้วย

"การนำใบรับรองสิทธิ์มาใช้ในปีนี้ไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายอะไร แต่เพราะต้องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เด็ก ถ้าเทียบกับปีที่แล้วที่ให้โอกาสเด็กที่ยังไม่จบ ด้วยซ้ำ นำใบรับรองสิทธิ์มาใช้ไม่ยิ่งแย่กว่าปีนี้อีกหรือ ในขณะที่ปีนี้การออกใบรับรองสิทธิ์มีการตรวจเอกสารหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วทั้งสิ้น ผมพยายามทำความเข้าใจในที่ประชุม ก.ค.ศ. แต่ก็ไม่เป็นผล ในขณะที่กรรมการ ก.ค.ศ.หลายคนที่เป็นบอร์ดคุรุสภาและได้เห็นชอบให้มีการนำใบรับรองสิทธิ์มาใช้ก็ไม่พยายามอธิบายช่วย แต่ก็เข้าใจในเมื่อหัวโต๊ะเสียงดังว่าจะเอาอย่างไร หางโต๊ะก็คงไม่กล้าพูด อย่างไรก็ตาม ผมรู้สึกเป็นห่วงว่าหลังจากนี้จนถึงวันที่ 10 เม.ย.นี้ จะมีผู้ที่ถือใบรับรองสิทธิ์อยู่แล้ว รวมทั้งนักศึกษาที่จบใหม่ มายื่นเรื่องขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่ที่คุรุสภากว่าแสนราย ซึ่งคุรุสภาก็จะพยายามทำงานอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ต้องเสียสิทธิ์ในการสมัครสอบกัน แต่ก็ไม่รู้จะทำได้แค่ไหน หากออกให้ได้ไม่ทันยอมรับว่าเด็กก็คงเสียสิทธิ์ ซึ่งก็ไม่รู้ว่า ก.ค.ศ.คิดถึงผลกระทบเรื่องนี้กันบ้างหรือเปล่า" นายองค์กรกล่าว.

สรุป"ตั๋วครู"เท่านั้น ถึงมีสิทธิ์เป็นแม่พิมพ์

"ชินวรณ์" สรุปที่ประชุม 3 ฝ่าย สพฐ. ก.ค.ศ. และคุรุสภา มีมติเป็น "ครู" ได้ ต้องให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเท่านั้นถึงได้รับการบรรจุ อัด "คุรุสภา" ออกใบรับรองสิทธิทำให้สับสน ทำหน้าที่ผิดวัตถุประสงค์ที่ต้องยกระดับวิชาชีพ

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้พิจารณากรณีที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ยืนยันสิทธิ์ให้กับผู้ถือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้ สามารถเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้เช่นเดียวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นั้น อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคลได้พิจารณาแล้ว มีมติไม่เห็นชอบ เนื่องจากมีบางส่วนราชการ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว ดังนั้น หากเห็นชอบตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเสนอ จะทำให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะเกิดความไม่เป็นธรรมกับกลุ่มที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า ปัญหาเรื่องใบรับรองสิทธิเกิดมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ซึ่งตนได้มอบหมายให้ไปหารือ 3 ฝ่าย ได้แก่ สพฐ. ก.ค.ศ.และคุรุสภา ซึ่งได้ข้อยุติตรงกันว่าจะดำเนินการตาม พ.ร.บ.ครู และบุคลากรทางการศึกษา คือ คนที่จะบรรจุเป็นข้าราชการครูต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเท่านั้น

“ความจริงก็เป็นข้อตกลงที่เข้าใจกันแล้ว และผมก็ให้เป็นนโยบายว่า คุรุสภามีหน้าที่ยกระดับวิชาชีพครูให้สูงขึ้น ไม่ได้หมายความว่า คุรุสภาจะไปให้ใบรับรองสิทธิ ยังมีคนไม่ได้จบคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ แต่เป็นคนเก่งและอยากเป็นครู ซึ่งคุรุสภาก็ควรหาทางสนับสนุนส่งเสริมให้เขาได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่ทั้งหมดนี้คุรุสภากลับยังไม่ดำเนินการใดๆ เลย” นายชินวรณ์กล่าว.

 

ที่มา: http://www.thaipost.net  

อ.ก.ค.ศ.มีมติไม่เห็นด้วยใช้ใบรับรองสิทธิสอบบรรจุครู หวั่นเกิดความไม่เป็นธรรมส่วนราชการอื่น “ชินวรณ์” ชี้ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครูเท่านั้น

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้พิจารณากรณีที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมติคณะกรรมการคุรุสภาที่ยืนยันว่า ผู้ถือหนังสือรับรองสิทธิของคุรุสภา เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้เช่นเดียวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ได้ นั้น อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคลได้พิจารณาแล้ว มีมติไม่เห็นชอบ เนื่องจากมีบางส่วนราชการ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว ดังนั้น หากเห็นชอบจะทำให้เกิดความยุ่งยาก รวมทั้งจะไม่เป็นธรรมกับกลุ่มที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว

นายชินวรณ์ กล่าวด้วยว่า คนที่จะบรรจุเป็นข้าราชการครูต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่คุรุสภากลับมาออกใบรับรองสิทธิให้ ซึ่งหากคนที่ถือใบรับรองสิทธิสอบได้ถึงเวลาเรียกบรรจุแล้วไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็จะบรรจุไม่ได้ และก็จะกลับเข้าสู่ปัญหาเดิม ๆ อีก ทั้งนี้คนจบจากสายครู ก็ไม่ได้หมายความว่า คุรุสภาจะไปให้ใบรับรองสิทธิว่าเขาจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่ควรหาวิธียกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูให้สูงขึ้น พร้อมสนับสนุนคนเก่งแต่อยากเป็นครู ซึ่งคุรุสภากลับยังไม่ดำเนินการใด ๆ เลย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี