อาราธนาพระเครื่องขึ้นคอ....ก่อนกลับบ้านปักษ์ใต้


คาถาอาราธนาพระเครื่องขึ้นคอ...บทนี้

พุทธัง อาราธะนานัง กะโรมะ

ธัมมัง อาราธะนานัง กะโรมะ

สังฆัง อาราธะนานัง กะโรมะ

พุทธัง ประสิทธิเม

ธัมมัง ประสิทธิเม

สังฆัง ประสิทธิเม

สรรพประสิทธิเม ภะวันตุเม ฯ

ข้าพเจ้าท่องจำจนขึ้นใจ และอาราธนาพระขึ้นคอทุกครั้งที่ข้าพเจ้าแขวน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองเราและเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตตัวเอง

หมายเลขบันทึก: 547153เขียนเมื่อ 1 กันยายน 2013 09:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 พฤษภาคม 2014 00:25 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (11)
 • สวัสดีครับ
 • เวลาผมคล้องพระใช้บทสรรเสริญพระพุุทธเจ้าครับ
 • ทำจิตใจให้สงบ ระลึกถึงคุณพระพุทธองค์
 • บทสวด นะโม ตัสสะฯ 3 จบ ครับ...
 • แต่สมเด็จสวยจังเลยครับ แฮะๆ...

-สวัสดีครับ

-ตามมาขอพรพระ...สาธุ.....

-เดินทางปลอดภัยนะครับ...

ขอบคุณ คุณวศินมากนะครับ

ยินดีกับว่าที่ครูคุณภาพคับแก้วของครูอาร์มด้วยนะครับ

..

รูปประจำตัวเท่ห์มากนะครับ

ขอบคุณคุณเพชรน้ำหนึ่งมากนะครับ

 

ผมเห็นว่า...บทสวดอาราธนานั้น มีเยอะนะครับ

ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ใจของผู้คนเช่นกันครับ

..

สิ่งใดทำให้สบายใจต้องทำสิ่งนั้น ครับ

 

โอ้โฮ “สมเด็จวัดระฆัง” เลยนะคะน้องแสง …. เดินทาง ปลอดภัย & เมตตา & แคล้วคลาด นะคะ

พระคุ้มครอง นะคะ

ขอบคุณนะคะ คุณแสง ที่กรุณาแบ่งปันสิ่งที่พี่ไม่รู้ (ยังมีอีกเยอะมากในโลกนี้)

ขอคุณพระคุ้มครองคนดีนะคะ

ตามมาบอกเช่นกัน...

                                              พุทธานุภาพ

                                                         ธัมมานุภาพ

                                                         สังฆังนุภาพ

                          

                             หลวงปู่สงฆ์  จันทสโร  วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย จังหวัดชุมพร

ขออนุญาตนะครับคุณแสงแห่งความดี  

ถ้าว่าตามหลักไวยากรณ์ภาษาบาลีแล้ว คำลงท้ายชุดแรก ควรจะเป็น "มิ" คือ "กะโรมิ" นะครับ ถ้าเราบ่งบอกถึงเฉพาะตัวตนของเรา  แต่ถ้าใช้จนขึ้นใจแล้วก็ไม่ว่านิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับ

"มิ" ใช้คู่กับคำว่า "อะหัง"  ซึ่งหมายถึง "ตัวเรา,ข้าพเจ้า"      "มะ" ใช้คู่กับคำว่า "มะยัง"  ซึ่งหมายถึง "พวกเรา,พวกข้าพเจ้า"

 

หลักการใช้ ถ้าเห็นลงท้ายบาลีว่า "มิ" ต้องมีคำว่า "อะหัง" แฝงอยู่ด้วยเสมอ แม้ว่าจะไม่มีคำนี้อยู่ด้วยก็ตาม  ขณะเดียวกัน ถ้ามีคำลงท้ายว่า "มะ" ก็ต้องมีคำว่า "มะยัง" แฝงอยู่เสมอด้วยเช่นกัน  เช่นคำที่เราใช้กันบ่อย ๆ ว่า "มยํ ภนฺเต วิสุํวิสุํ รกฺขนตฺถาย ติสรเณน สห ปญฺจสีลานิ ยาจาม."  ถ้าเราอาราธนาศีลเพื่อรักษาคนเดียวก็ควรจะขึ้นด้วย "อหํ" และลงท้ายด้วย "ยาจามิ"

คาถาชุดอื่น ๆ ถูกหมดแล้วครับ "เม" ก็หมายถึง "ตัวเรา"คนเดียว  ถ้าลงด้วย "โน" ก็หมายถึง "พวกเรา" หลายคน 

"ภะวันตุ เม" หมายถึง "จงบังเกิดมีแด่ข้าพเจ้า"  ถ้าลงท้ายว่า "...ภะวันตุ เต" อย่างที่พระท่านสวดก็หมายถึงตัวเราที่ฟังอยู่แบบเจาะจง  ถ้าหลายคนก็น่าจะลงท้ายด้วย "...ภะวันตุ โว" หมายถึง "จงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลาย"  ดังนี้

เสริมหลักบาลีนิดหน่อย คงไม่ว่ากันนะครับ...รู้ไว้ใช่ว่า 

ถ้าจะอาราธนากันแบบจริงจัง และหวังผลก็ ตามนี้เลยครับ

บทอาราธนาคล้องพระ

 • อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ)
 • สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ)
 • สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ)
 • นะโม โสติ ตี นิตโต ฯ (หัวใจนโม)
 • อิ สะวา สุ สุ สะวา อิ ฯ (หัวใจอิติปิโส)
 • พุทธัง อาราธนานัง ฯ (บทอารธนาพระ ย่อ)
  ธัมมัง อาราธนานัง ฯ
  สังฆัง อาราธนานัง ฯ
 • ปฏิฎัฐตุ ภันเต พรหมรังสิ (บทนมัสการเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
  เม สัพพะกาเย โส สะหะ และพระชินปัญชรคาถา)
  ชินปัญชรคาถา ยาติ
  อายาจามิ ฯ
 • ปฏิฎัฐตุ ภันเต ศุข เกสโร (บทนมัสการหลวงปู่ศุข พระครูวิมลคุณากร
  เม สัพพะกาเย โส สะหะ และพระพุทธ นฤาชาคาถา)
  พุทธ นฤาชาคาถา ยาติ
  อายาจามิ ฯ
 • ทุสะมะนิ, อิธะคม, พุโมยะโลนะโร, (หัวใจพระปถมัง ฮิธเจ พุทธคุณ
  สะหะชาตรี, เอตังสตึ, นะหิโสตัง ฯ ตรีนิสิงเห กรณียเมตตาสูตร และ
  องคุมาลปริต)
 • พามานาอุกะสะนะทุ อะสังวิสุโล (หัวใจพระชัยมงคลคาถา, นวหร-
  ปุสะพุภะ นะโมพุทธายะ มออุ คุณ, พระเจ้าห้าพระองค์, พระ-
  นะมะพะทะ จะภะกะสะ ฯ รัตนตรัย, ธาตุสี่ และธาตูกรณีย์)
 • เวสสะพุส กาลมัจจุ อะหันติโต (หัวใจพระเวสวัณและพญายม,
  อุทธังอัทโท ตรีเพชรคงคง นิรันตราย, มหาอุตม์, คงกระพัน,
  ธะนะโภคัง นะชาลีติ ติติอุนิ ฯ มหาลาภ และ ธรรมจักร)

กางมือออก

 • พุทธัง ปะสิทฺธิ ฯ (พระคาถาสรรพประสิทธิ ย่อ)
  ธัมมัง ปสิทฺธิ ฯ
  สังฆัง ปสิทธิ ฯ

เป่าลงพระ 3 ครั้ง

ขณะคล้องพระ มีสมาธิรับรู้ถึงการกลั้นลมหายใจ

 • กะระมะทะ กิริมิทิ กุรุมุทุ (หัวใจสังวาลเพชร)
  เกเรเมเท ฯ

เมื่อท่านได้สวดมนต์คล้องพระเป็นประจำด้วยจิตที่เป็นสมาธิ ในขณะคล้องพระและสวดบทสุดท้าย
(บทที่ 9 (หัวใจสังวาลเพชร))
ท่านจะสัมผัสได้ด้วยกายของท่านเอง ขอให้ท่านกระทำด้วยจิตที่เป็นสมาธิครับ หากท่านสงสัยสภาวะจิต
ที่เป็นสมาธิเป็นอย่างไร ขอให้ท่านทดลองกั้นลมหายใจสักครู่แล้วท่านจะรู้ว่า สงบ นิ่ง และจดจ่อกับการรู้ว่าไม่หายใจ

อีกครั้งครับ ฝึกความจำด้วยการท่องมนต์

                                  เคล็ดลับในการสวดและการใช้พระคาถาชินบัญชร

ในปัจจุบันการสวดพระคาถาชินบัญชร (การอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสถิตอยู่กับเรา) พุทธคุณ ๙ ประการ มีดังนี้เมตตามหานิยม แคล้วคลาด ปราศจากโรค ได้ลาภ ได้ยศ ค้าขายดี มีวิชา เจริญรุ่งเรือง

คาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์

(โต พรหมรังสี)

พระคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ตกทอดมาจากลังกา ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯค้นพบในคัมภีร์โบราณและได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษ ผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเอง ศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย มีเมตตามหานิยม ขจัดภัยตลอดจนคุณไสยต่างๆ เพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้น ก่อนเจริญภาวนาให้ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วระลึกถึงและตั้งคำอธิษฐานว่า

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง

อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา

อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ

มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

เริ่มบทพระคาถาชินบัญชร

พระคาถาชินบัญชร

๑. ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง

จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา.

๒. ตัณหัง กะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา

สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิสสะรา.

๓. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน

สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร.

๔. หะทะเย เม อนุรุทโธ สารีปุตโต จะ ทักขิเณ

โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะวามะเก.

๕. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุโล

กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก.

๖. เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร

นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิ ปุงคะโล.

๗. กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก

โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร.

๘. ปุณโณ อังคุลิมาโลจะ อุปะลี นันทะสีวะลี

เถรา ปัญจะอิเมชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ.

๙. เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา

เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา

ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.

๑๐. ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง

ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง.

๑๑. ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง

อากาเล ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา.

๑๒. ชินานานาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะลังกะตา

วาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุปัททะวา.

๑๓. อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา

วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.

๑๔. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮี ตะเล

สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา.

๑๕. อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข

ชินานุภาเวนะ ชิตูปัททะโว

ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ

สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย

สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิชินะปัญชะเรติ.

เคล็ดลับการสวดการใช้พระคาถาชินบัญชร (โดยมากนิยมสวดทั้งหมด 15 คาถา) จึงขอแนะนำ ดังนี้

๑.อาราธนาพระสมเด็จไปกับตัว ให้ใช้พระคาถาที่ ๓

คาถาที่ ๓

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโรจะเน

สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร

หรือให้ใช้พระคาถานำ (๔ วรรคแรกของพระคาถาชินบัญชร) เป็น คาถาบูชาพระสมเด็จดังนี้

ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง

อัตถิกาเย กายะ ญายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตะวา

๒. สำหรับ ศิลปิน นักพูด นักแสดง ให้ใช้พระคาถาที่ ๗ ดังนี้

คาถาที่ ๗

กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก

โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร

๓. สำหรับเสกน้ำล้างหน้า หรือ เสกแป้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล เมตตามหานิยม ให้ใช้พระคาถาที่ ๘ ดังนี้

คาถาที่ ๘

ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลีนันทะสีวะลี

เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ

๔. แคล้วคลาดภัยอันตรายต่างๆ ให้ใช้พระคาถาที่ ๙ ดังนี้

คาถาที่ ๙

เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา

เอตาสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา

ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา

๕.การคงกระพัน ป้องกันการถูกทำร้ายด้วยอาวุธต่างๆ ให้ใช้พระคาถาที่ ๑๐ ดังนี้

คาถาที่ ๑๐

ระตะนัง ปุรุโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง

ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง

๖.ป้องกันโรคการเจ็บป่วย ให้ใช้พระคาถาที่ ๑๓ ดังนี้

คาถาที่ ๑๓

อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะ ชินะ เตชะสา

วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะ ปัญชะเร

๗.อาราธนาให้พระคุ้มครองเพื่อความปลอดภัย ขณะไปในที่ต่างๆ ติดต่อการงาน ฯลฯ ให้ใช้ พระคาถาที่ ๑๔ ดังนี้

คาถาที่ ๑๔

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮีตะเล

สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา

๘.ภาวนาให้เล่าเรียนสำเร็จให้ใช้พระคาถาที่ ๕ ดังนี้

คาถาที่ ๕

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุลา

กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก

๙. ภาวนาให้สง่าราศี เมื่อต้องออกงาน ไปร่วมพิธีการต่างๆ หรือปรากฏตัวในที่สาธารณะให้ใช้พระคาถาที่ ๖ ดังนี้

คาถาที่ ๖

เกสัณโต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร

นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว

๑๐.ป้องกันภูติผีปีศาจต่างๆ ให้ใช้พระคาถาที่ ๑๐-๑๑ ดังนี้

คาถาที่ ๑๐-๑๑

ระตะนัง ปุรุโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง

ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะสุตตะกัง

อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา

๑๑.สำหรับทำน้ำมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เมตตามหานิยม ให้ใช้พระคาถาที่ ๘ ดังนี้

คาถาที่ ๘

ปุณโณ อังคุลิมาโลจะ อุปะลี นันทะสีวะลี

เถรา ปัญจะอิเมชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ.

ท่านใดมีประสบการณ์ดีๆที่ได้สวด "พระคาถาชินบัญชร" ?

ความศักดิ์สิทธิ์ของการสวดพระคาถาชินบัญชร เกิดประสบการณ์ดีๆประสพการณ์แปลกๆผมอ่านเจอในกระทู้ต่างๆๆเลยขออนุญาติมาเล่าสู่กันฟัง

ส่วนครอบครัวผมเองได้ในเรื่องครอบครัวมีความสุขพี่น้องรักกัน มีโชคมาเรื่อยๆๆๆ(โชคไม่จำเป็นที่ถูกหวยนะครับ) และปลอดภัยทุกครั้งในการขับรถยนต์

เมื่อ 10 ปีที่แล้ว สมัยนั้นยังเรียนมหาลัยอยู่ ผมไม่สบายปวดหลังแถวๆเอวมาก เมื่อไปหาหมอพบว่าเป็นนิ่ว ในไตข้างขวา เนื่องจากว่าต้องใช้เงินในการยิงแสงเข้าไปสลายนิ่ว ซึ่งต้องใช้เงินในการยิงต่อครั้ง ประมาณ 30000 บาท ช่วงนั้นผมเพิ่งเริ่มทำงาน เข้าทำงานก็ช่วง15 วัน ได้เงินเดือนแค่ 8000 บาท ก็จ่ายเงินค่ายาทั้งหมด (ยังไม่ได้ยิงแสง) ในใจอยากจะบอกทางบ้าน (บ้านผมอยู่ภูเก็ต) แต่ก็ไม่บอกเก็บเอาไว้ในใจ แต่ก็ขอเงินใช้จ่ายในเดือนนั้น ผมไม่รู้ทำไง จึงลองอธิษฐานว่า ขอสิ่งศักดิ์ทั้งหลายและสมเด็จพระพุทธจารย์โต ช่วยลูกด้วย ช่วยให้ลูกหายจากอาการเจ็บ และให้หายจากโรคนี้ด้วยเถิด ถ้าหากหายลูกจะสวดพระคาถาชินบัญชร 100 จบ หลังจากนั้นไม่เกินอาทิตย์ (จำไม่ได้ว่ากี่วัน) ผมก็หายจริงๆ ไม่ปวดเอวอีกเลย และก็ไม่ไปหาหมอด้วย ผมจึงแน่ใจว่า สิ่งศักดิ์ทั้งหลายและสมเด็จพระพุทธจารย์โต ต้องช่วยผมแน่นอน ผมจึงทำตามที่อธิษฐาน คือ สวดพระคาถาชินบัญชร 100 จบ ซึ่งผมก็บอกว่า ขอสวดคืนนึง 5-10 จบต่อคืน จนครบ ซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็สวดอยู่ครับ ....เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆ

ผมเคยสวดพระคาถาชินบัญชร แล้วอธิษฐานเสี่ยงทายโดยใช้หยดเทียนแบบทำน้ำมนต์ คือบ้างสิ่งที่เราจะทำไม่แน่ใจว่าจะดีหรือไม่ดี ก็อธิษฐานว่าต่อไปข้างหน้า หรือว่าต่อไปอนาคตชีวิตของลูกจะดีหรือไม่อะไรแบบเนี้ย แล้วก็ท่องพร้อมทั้งหยดเทียนให้มือนิ่งๆอยู่กับที่ ผลปรากฎว่าเทียนหยดออกมาเป็นตัวหนังสือคำว่า "ดี" หลังจากนั้นชีวิตของผมก็ดีขึ้นจริงจากที่เมื่อก่อนเป็นพนักงานตามโรงงานก็มาสอบรับราชการได้ ผมเชื่อมั่นและศรัทธาองค์หลวงพ่อโตมาก เคยรอดพ้นจากการถูกไฟซ็อตก้เพราะการสวดพระคาถาชินบัญชรเป็นประจำนี่แหละครับ

ขอบคุณที่มา เว็บบอร์ด พลังจิต

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี