วศิน ชูชาติ

Usernamewasinchumanee
สมาชิกเลขที่100833
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ปัจจุบัน

  • 2 มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน    ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ/ ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา

ที่ผ่านมา

  • 2559  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • 2557  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) (ภาษาอังกฤษศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน