วศิน ชูชาติ

Usernamewasinchumanee
สมาชิกเลขที่100833
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การทำงาน

  • มิ.ย.57 - ต.ค. 62 ครูผู้ช่วย, ครู คศ.1 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
  • ต.ค.62 - ปัจจุบัน ครู คศ.1, ครูชำนาญการ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

การศึกษา

  • 2560 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • 2557  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) (ภาษาอังกฤษศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน