วิถีชีวิตเกษตร ควบคู่กับการประมงพื้นบ้าน รอบๆ พื้นที่หนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

วัฒนธรรมชุมชน ที่ยังคงเหลือให้เห็น เมื่อความหลากหลายของทรัยากรธรรชาติยังคงเหลืออยู่

หากทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้หดหายไป .... จะดำรงชีวิตอย่างไร

และมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปบ้าง?.....

วัดมหาธาตุเจดีย์  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญคู่หนองหานอุดรธานี ยังคงรอการบูรณะ การใส่ใจ และยังคอรอลูกหลานกลับมากราบไหว้ในช่วงสงกรานต์ของทุกๆ ปี

     หลังจากที่ทำงานแต่ละโครงการจบไป  เราก็มักจะได้บทเรียนดีๆ อะไรสักหนึ่งอย่าง หรือมากกว่านั้นเสมอ เพื่อมาเป็นแนวคิด หรือสิ่งเตือนใจและบทสรุปส่วนตัว

      ดิฉันไม่แน่ใจว่า ท่านอื่นๆ เป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะคะ.... เพราะจะสังเกตได้ว่า สิ่งที่เขียนไม่เกี่ยวกับการทำแผนแม่บทฯ เลย หากแต่ มันคืออีกหนึ่งมุมมองจากการลงพื้นที่หาข้อมูล... แล้วนำกลับมาเล่าสู่กันฟัง

 กัลยา  มิขะมา

บันทึก