การตกแต่งรูปด้วย PhotoShop เพื่อใส่แทนส่วนชื่อบล็อก นี้ได้รับการอนุเคราะห์ช่วยเขียนอธิบายโดย คุณโอ ม.นเรศวร

ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ