workshop การให้เพื่อสังคม (ตอนแรก)

จ๊ะจ๋า
การให้เริ่มจากตัวเอง และไม่ต้องการผลตอบแทน และ “การทำความดีในทุกวิธี ที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์"

  

       ในวันที่ 12-13 ตุลาคม 2549 ที่ผ่านมา จ๊ะจ๋าได้มีโอกาสอีกครั้งในการเรียนรู้กับการประชุมครูผู้นำและนักกิจกรรมส่งเสริมการให้เพื่อสังคม  ณ อาศรมวงศ์สนิท อ.องครักษ์ จ.นครนายก จัดโดย โครงการส่งเสริมเครือข่ายการให้เพื่อสังคม มูลนิธิกองทุนไทย  และจ๊ะจ๋าได้นำเครื่องมือของการจัดการความรู้ ได้แก่ เทคนิคเรื่องเล่าเร้าพลัง (storytelling)   สุนทรียะสนทนา  การทบทวนหลังปฏิบัติการ (After Action Review-AAR) ไปเผยแพร่ในการประชุม  ซึ่งผู้เข้าร่วมครั้งนี้ คือ ครูผู้นำกิจกรรมจาก 8 โรงเรียน จากหลายพื้นที่ ได้แก่

 • จาก กทม. ได้แก่ ร.ร.วัดใหม่ช่องลม และ  ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
 • จาก จ.ปทุมธานี  คือ ร.ร.ประสานมิตร
 • จาก จ.สุพรรณบุรี  คือ ร.ร.สองพี่น้องวิทยา  และ ร.ร.บางลี่วิทยา 
 • จาก จ.สิงห์บุรี  คือ ร.ร.วัดพรหมสาคร
 • จาก จ.สมุทรปราการ คือ ร.ร. วัดตำหรุ
 • จาก จ.นครปฐม  คือ ร.ร. เพลินพัฒนา  (พุทธมณฑล สาย 2)

        

     เริ่มลงทะเบียน และนี้คือกลุ่มแรกจากร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ ที่มาถึงอาศรมวงศ์สนิท ขอปรบมือให้คะในการตรงต่อเวลา

       เป้าหมายการประชุมครั้งนี้ น่าสนใจมากคะ  คือ

 1.   เพื่อให้คณะครูและโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับโครงการฯ ได้เข้าใจถึงแนวคิด ปรัชญาของโครงการฯ ตลอดจนแนวทางการทำงานส่งเสริมการให้เพื่อสังคมร่วมกันเพิ่มมากขึ้น
 2.   เพื่อให้คณะครูและโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับโครงการฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์การให้เพื่อสังคมระหว่างโรงเรียน
 3. เพื่อพัฒนาแผนงาน แผนการจัดกิจกรรมการให้เพื่อสังคมในระดับโรงเรียนและระดับเครือข่าย

          สำหรับการประชุมครั้งนี้ มี กำหนด 2 วัน ซึ่งจ๊ะจ๋าและทีมงานโครงการฯ รวมทั้ง วิทยากรอีกท่านคือ พระสุเทพ สุวณโณ   จากวัดโสมนัส ได้ร่วมกันออกแบบกระบวนการดังนี้

วันแรกช่วงเช้า พระสุเทพ  จะชวนผู้เข้าร่วมจุดประกายความคิดในหัวข้อ การให้และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน และพูดคุยในบรรยากาศสบายๆ  พร้อมทั้งให้ทุกคนสะท้อนในหัวข้อนี้  โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม และนำเสนอในแต่ละกลุ่ม ช่วงบ่าย จ๊ะจ๋าได้ออกแบบกระบวนการด้วยการให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยใช้เทคนิคเรื่องเล่าเร้าพลัง (storytelling)  คือการ ให้คุณครูแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ในกลุ่มให้ครูแต่ละคนเล่าเรื่องกิจกรรมการให้เพื่อสังคมในโรงเรียนที่ตัวเองประทับใจมากที่สุด และให้กลุ่มเลือกเรื่องที่ประทับใจมากที่สุดมาให้ตัวแทนมานำเสนอในที่ประชุมใหญ่  

ผลจากการรวมกลุ่มในช่วงเช้า ได้ผลสะท้อนที่ดีมาก ซึ่งแต่ละคนสะท้อนมุมมองได้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งได้แก่

การให้เพื่อสังคมจากมุมมองของคุณครู

 •   การให้คือการมีส่วนร่วมในสังคม ไม่ว่าจะเป็นทุน การเสียสละแรงกายก็เป็นการให้เพื่อสังคม และเป็นการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมทั้งร่างกายและจิตใจ เราต้องให้ในสังคมไทยให้มากขึ้น เช่น การให้ผู้อื่นที่ใช้รถบนท้องถนนรู้จักการให้ช่องทางแก้ปัญหาการจราจรเมืองไทย
 • เป็นการให้ที่ไม่ใช่การให้เพราะความสัมพันธ์ส่วนตัว
 • เป็นการระดมทุนโดยการรับบริจาค
 •   เป็นการทำดีในทุกวิถีทางที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์
 • เป็นสังคมทาน เป็นทานที่ประเสริฐ ในสังคมไทยจะยึดศาสนาเป็นหลัก โดยประสานกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน
 •   คือการทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทน คนที่เป็นครูจะให้ความรู้คำชี้แนะในทางที่ดี
 • เป็นการทำดีให้กับคนหมู่มาก เพื่อให้คนทุกคนพยายามที่จะมีโอกาสร่วมกัน ทัดเทียมกัน
 • สังคมจะอยู่รอดเพราะมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
 •   ต้องปูพื้นฐานให้กับเด็กด้วยคุณธรรมจริยธรรม สู่ครอบครัวให้เห็นความสำคัญของการให้
 •   คือการให้เพื่อคนอื่น
 • การให้ที่ยั่งยืนคือการให้ที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทน
 • ผลของการให้ ชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติมั่นคง โลกมีสันติสุข
 • การให้ในวิถีพุทธ เชื่อมโยงบ้าน-วัด-โรงเรียน เริ่มต้นที่นักเรียนให้เป็นคนดีของสังคม
 • ในสังคมปัจจุบัน พ่อแม่มีเวลาให้ลูกน้อยเรื่องจากการงาน เด็กยุคนี้กระด้าง  การให้ควรเริ่มจากการสร้างพื้นฐานครอบครัวให้ดีเข้มแข็ง  สภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมทำให้ไม่มีความสามารถในการให้
 •   ต้องเริ่มเรื่องการให้จากตนเอง  

          เป็นไงคะ แค่เรื่องการให้เพื่อสังคม ในแง่มุมของครู เพียง 8 โรงเรียน 20 ชีวิต สามารถสะท้อนได้จากกิจกรรมการรวมกลุ่ม ช่วยกันระดมความคิดด้วยใจที่เปิด และยอมรับความคิดของเพื่อนๆ ภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม เสริมด้วยบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตร ได้มากมายถึงเพียงนี้ แล้วคุณละ มีมุมมองของการให้เพื่อสังคมแบบไหนคะ 

  ติดตามตอนต่อไปได้คะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM creative

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#โรงเรียน#เรื่องเล่าเร้าพลัง#ออกแบบกิจกรรม

หมายเลขบันทึก: 54587, เขียน: 14 Oct 2006 @ 19:08 (), แก้ไข: 30 May 2012 @ 14:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

 • สำหรับพี่เริ่มที่ให้ใจตนเองก่อนค่ะ ให้ใจตนเองคิดทำ สิ่งดีงาม ตลอดเวลา
 • และให้ใจที่คิดดี มองแต่สิ่งดี ๆ ..กับผู้ร่วมงานและต่อเนื่องสู่องค์กรต่อไป
 • สิ่งที่ให้กับสังคมที่ทำคือการบริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กติดเชื้อ อย่างน้อยเงินเพียงส่วนน้อยนิดของเรา...ถ้าจะช่วยเด็ก สัก1-2 คนก็ยังดีกว่าไม่ช่วยใครเลย