เด็กนักเรียนกับการทำรายงาน

   • จากผลสำรวจ พบเด็กไทยอายุ 6-12 ปี มีระดับความฉลาดทางสติปัญญา หรือไอคิวเฉลี่ย 88 จุด
   • กลุ่มอายุ 13-18 ปี 87 จุด ซึ่งถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่เฉลี่ย 100 จุด หรือเมื่อเทียบอัตราการศึกษาในมหาวิทยาลัยไอคิว 87 จุดจะเรียนจบได้ในระดับปานกลางเท่านั้น

              เด็กไทย 44% มีไอคิวต่ำกว่า 90 ถ้าต่ำกว่า 90 ก็ขึ้นอยู่กับว่าต่ำกว่ามากแค่ไหน เพราะว่ายังมีแบ่งเป็นอีกหลายขั้น

                                
   • ระดับ 80-90 อยู่ในระดับปัญญาทึบ
   • ระดับ 70-80 เรียกว่าคาบเส้นปัญญาอ่อน
   • ระดับ 70-50 เรียกว่าปัญญาอ่อน ระดับน้อย
   • ระดับ 50-30 เรียกว่าปัญญาอ่อนระดับปานกลาง
   • ต่ำกว่า 30 ลงมาเรียกว่าปัญญาอ่อนขั้นรุนแรง
   • ถ้าเป็นระดับ 70-90 ระดับปัญญาทึบกับคาบเส้นปัญญาอ่อน
             

   การพัฒนาการของสมองของเด็กต้องผึกคิดผึกจำ  ในบทความนี้ผู้เขียนจะมุ่งไปที่การทำรายงานของเด็ก

           ปัจจุบันจะพบว่าโรงเรียนต่างๆจะใช้วิธีสอนโดยให้เด็กค้นคว้าด้วยตนเอง เนื่องจากสื่อความรู้ปัจจุบันมีมาได้หลายทาง ที่เห็นประจำคือให้เด็กทำรายงานมาส่งโดยครูจะแจกหัวข้อให้เด็ก แล้วให้เด็กไปค้นหาความรู้ทำรายงาน วิธีทำรายงานของครูสมัยนี้ก็คือต้องจัดพิมพ์ ไม่ให้เขียน
           ผู้เขียนพบว่าเด็กน้อยรายที่ตั้งใจเขียนหรือพิมพ์รายงานเองทั้งหมดและทำความเข้าใจเรียนรู้ในรายงานอย่างถ่องแท้ เด็กส่วนใหญ่จะใช้วิธี ตัดแปะหรือลอกแปะ( copy and paste)ข้อความหรือความรู้ที่ค้นได้เป็นส่วนๆในอินเตอร์เน็ตมาไว้ในรายงานของตน พอเสร็จก็ print ออกมาให้เสร็จเพื่อส่งครูโดยที่ไม่ค่อยได้อ่านรายงานอย่างเข้าใจในเนื้อหา
            ผู้เขียนเข้าใจว่าปัญหาเรื่องความเป็นระเบียบ สวยงามร่วมกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการเรียนการสอน แต่ความสบายเกินไปก็ก่อให้เกิดผลเสีย เพราะเด็กสักแต่จะทำให้เสร็จเพื่อจะไปเล่นเกมส์ ต่อ
            การที่ผู้เขียนนำเสนอเรื่องนี้มิใช่ต้องการให้โรงเรียนหันกลับมาใช้วิธีเขียนรายงานด้วยมือแต่อย่างใด แต่อยากเสนอปัญหาให้ช่วยกันคิดหาวิธีที่ดี เช่น ให้เด็กทำบทคัดย่อ หรือสรุปเนื้อเรื่องใส่ไปด้วย จะทำให้นอกจากให้เด็กเข้าใจเนื้อหาแล้วยังฝึกวิธีคิดแบบสรุปรวบยอดอีกด้วย  

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร่วมกันสร้างสังคม(ที่)อุดม(ไปด้วย)ปัญญา

คำสำคัญ (Tags)#เสนอแนะ

หมายเลขบันทึก: 54580, เขียน: 14 Oct 2006 @ 17:03 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 11:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)