ผมมาบรรยายเรื่องโลกาภิวัตน์,เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางแก้ไข โดยเฉพาะเรื่อง Opportunity Cost (ต้นทุนค่าเสียโอกาส)

ช่วยแสดงความคิดเห้นด้วยครับ

                                                          ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์

ผมภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสไปสอนที่ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และประทับใจในการส่ง Blog ของลูกศิษย์ผม หลายคนมี Idea ที่ดีมาก  ทีมงานของเรามีอธิการบดี ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์  อาจารย์สวัสดิ์ คุณรวยริน คุณไพเราะวลี และคุณกรรณิกา มุ่งมั่นที่จะสร้างความรู้ให้เกิดแก่นักธุรกิจในหัวหิน  ดูจากความสนใจแล้วน่าจะไปได้ดี ผมอยากให้ Mini MBA ของ Stamford มีประโยชน์ และอาทิตย์หน้าก็ยังมีอาจารย์กนก อภิรดี มาร่วมบรรยาย

 

                                                   ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์

                                                              (21/10/06)