การเรียนภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด ถ้าผู้สอนนำกิจกรรมมาเป็นสื่อในการเรียนรู้ จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจและเรียนรู้ภาษาอังกฤษง่ายขึ้น เช่น กิจกรรมบิงโก การใช่โค๊ดรหัส เป็นต้น