สมัยที่เขียนโปรแกรม ผมมาสะดุดใจว่า ทำไมไม่มีคำว่า BUT ในการเขียนโปรแกรมเวลาตรวจเงื่อนไขในการประมวลผล

ทั้งที่เวลาคิด มันมีคำว่า BUT แต่ก็เขียนโปรแกรมได้โดยไม่สะดุด

หลังจากสังเกตุตัวเองอยู่นาน ก็พบว่า ที่แท้ เมื่อตัวเองคิดจะใช้เงื่อนไข BUT มือจะพิมพ์เงื่อนไข AND ไปโดยไม่รู้ตัว

แสดงว่า AND และ BUT ใช้แทนกันได้..

เช่น

อ้วน = (น้ำหนักกิโลกรัม > 100) AND (สูงเซนติเมตร < 100)

ก็จะเหมือนกับกรณีที่เราคิดในใจว่า 

อ้วน = (น้ำหนักกิโลกรัม > 100) ฺBUT (สูงเซนติเมตร < 100)

ผมยังหากรณีโต้แย้งไม่ได้ อยากรู้เหมือนกันครับ ว่าสองคำนี้จริง ๆ แล้ว ใช้แทนกันได้แบบเป๊ะ ๆ 100 % หรือเปล่า...