ศิษย์ท่านนี้แปลกกว่าท่านอื่นๆในบรรดาศิษย์ของครูอ้อย

เธอชื่อ  ครูพนารัตน์  จารีตพิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

เพราะเธอมีคุณสมบัติครบถ้วนในการจัดการเรื่องบันทึกและบล็อก  แต่เนื่องจากว่าเธอไม่แน่ใจ  จึงโทรศัพท์มาถามวิธีการนำรูปภาพของเธอที่จะนำเสนอในบันทึก  จะทำอย่างไร  จึงได้โทรศัพท์มาถาม 

ครูอ้อยก็ได้แนะนำ  จนประสบกับความสำเร็จในการเรียนรู้  เรียนเชิญอ่านและชมบันทึกของเธอได้ที่นี่ค่ะ

ครูอ้อย  รายงานการปฏิบัติงานของการจัดการความรู้