กัลยาณมิตร...

tuknarak
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

***** ผู้เขียนพบและเริ่มใช้อย่างจริงจังใน G2K แห่งนี้  เพราะให้ความรู้สึกที่อบอุ่น เป็นกันเอง ซึ่งเกิดจากมิตรภาพที่ดี

***** ได้พบความหมายที่ นพ.ประเวศ  วะสี  ได้ให้ไว้ในหนังสือ "รู้ทันสื่อ"

***** คำว่า "กัลยาณมิตร เป็นคำสูง หมายถึง ผู้ชักนำไปสู่ความดีงาม ความเจริญ หรือกุศล เช่น ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในทางที่ดี ทำให้ได้รับรู้ความจริง ทำให้มีปัญญา ..."

***** "ฉะนั้น สื่อสร้างสรรค์ หรือสื่อที่เป็นกัลยาณมิตรต่อสังคม จึงมีความสำคัญยิ่งนักต่อการพัฒนา กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สื่อสร้างสรรค์ทำให้วิวัฒน์  สื่อไม่สร้างสรรค์ทำให้วิบัติ"

***** ผู้เขียนได้รับหนังสือเล่มนี้ (รู้ทันสื่อ ซึ่งรวบรวมข้อคิดและบทความของท่านผู้รู้ 15 ท่าน) จากการบรรยายพิเศษ ของท่านอาจารย์เข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)

***** ตามความเข้าใจแล้ว กัลยาณมิตรทุกท่านย่อมเป็นสื่อซึ่งกันและกัน ขอบคุณสื่อสร้างสรรค์ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้ที่ก่อปัญญา และนำมาความเจริญทั้งสติปัญญาและจิตวิญญาณ  happy ba ทุกท่านค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน tienstukความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 

Happy Ba ครับ ;)...

เขียนเมื่อ 

Happy Ba ค่ะ

เขียนเมื่อ 

..... ขอบคุณค่ะ .... "กัลยาณมิตร เป็นคำสูง หมายถึง ผู้ชักนำไปสู่ความดีงาม ความเจริญ หรือกุศล เช่น ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในทางที่ดี ทำให้ได้รับรู้ความจริง ทำให้มีปัญญา .....


ครับ ทำให้เพิ่มพูนปัญญา

เขียนเมื่อ 

กัลยาณมิตร..สำหรับผม คือ เพื่อนผู้ชักนำไปสู่ ความดี ความงาม และความจริง ครับ

ขอบคุณครับ..

เขียนเมื่อ 

ตามมาอ่าน

ท่านอาจารย์หมอประเวศ บอกอะไรแก่สมาชิก gotoknow ด้วยครับ

http://www.gotoknow.org/posts/143237

http://www.gotoknow.org/posts/81847

เขียนเมื่อ 

คำว่า "กัลยาณมิตร เป็นคำสูง หมายถึง ผู้ชักนำไปสู่ความดีงาม ความเจริญ หรือกุศล เช่น ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในทางที่ดี ทำให้ได้รับรู้ความจริง ทำให้มีปัญญา ...ครูนกได้มีโอกาสเจอกัลยาณมิตรมากมายผ่าน G2K


เขียนเมื่อ 

ผมชอบคำๆนี้มากเลยครับ และรักที่จะใช้ในการเขียนบ่อยๆ

มันสวยทั้งรูปลักษณ์และงดงามในความหมาย

...กัลยสณมิตร....

เขียนเมื่อ 

น ภุญเช สาธุเมกโก ไม่พึงบริโภคสิ่งเลิศรสแต่เพียงผู้เดียว กัลยาณมิตรต้องแบ่งปันครับ