อาการเป็นพิษเนื่องจากการใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช

มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค เช่น อาการที่เกิดจากสารเคมี จากการสำรวจแปลงมันในจังหวัดกำแพงเพชรพบอาการเป็นพิษเนื่องจากไดยูรอน เมื่อได้มีโอกาสคุยกับพี่อ๊อดก็พบว่าทางสุพรรณบุรีก็เจอแถมรุนแรงกลานเป้นปัญหากับแปลงข้างเคียง ต้องมีการพิสูจน์กันว่าอาการที่เป็นสาเหตุความขัดแย้งนั้นเกิดจากอะไร

การเป็นพิษจากไดยูรอน อาการจะเริ่มจากใบเหลือง เส้นกลางใบซีด เนื้อใบใหม้ หากรุนแรงมากก็ทำให้ใบแห้งทั้งต้นได้ 
รวมทั้งแปลงทดสอบที่ใช้ไดยู รอนก็เจออาการทำนองเดียวกัน


รูปนี้เจอสารเคมีที่สัมผัสพื้นที่ใบแล้วแห้งเป็นจุด ๆ เช่น พาราควอท

ดังนั้นการใช้สารเคมีควบคุมวัชพืชต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและใช้อัตราให้เหมาะกับชนิดของดิน เช่น ในดินทรายต้องลดความเข้มข้นหรืออัตราลง การใช้ถังควรล้างถังให้สะอาดเพื่อไม่ให้การฉีดพ่นสารครั้งต่อไปมีผลตกค้างของสารที่ใช้ก่อนหน้าได้  

การวินิฉัยอาการโรคใบไหม้ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ช่วงนี้พื้นที่ไหนฝนตกติดต่อกัน ให้พลิกดูใต้ใบด้วย หากเป็นแผลฉ่ำน้ำจุดเหลี่ยม ก็มั่นใจได้เลยว่าเจอโรค ใบไหม้  ในมันสำปะหลังแล้ว เท่าที่พบยังไม่มีความรุนแรงจนทำให้เสียหาย

 

ใน 1 ใบอาจมีมากว่า 1 โรคได้ 

ที่สำคัญหากใครเจอแปลงมันสำปะหลังที่ต้นใหญ่ แล้วเกิดอาการเหี่ยวเขียวทั้งต้น รากจะมีสีดำ กรุณาแจ้งมาด่วน อาจเจอเชื้อไฟทอบเทอรา-สาเหตุรากเน่า จะได้ส่งทีมวินิจฉัยเฉพาะเข้าพื้นที่ด่วน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ มันสำปะหลังความเห็น (0)