เนื่องมาจากได้คุยกับ พ่อครูบาสุทธินันท์ และผู้เขียนได้นำร่างกำหนดการของพ่อครูบาสุทธินันท์มาเขียนเพื่อให้ท่านอื่นๆเพื่อ สมัครร่วมกิจกรรมในบันทึกนี้  ด้วยความที่อยู่จังหวัดหน้าด่านชายแดน กาญจนบุรี เมื่อมีข้าศึกมา ขุนทะลวงฟัน ต้องบุกไปก่อน(เลือดนักรบเก่า ปกติชอบรบแบบกองโจร) ผู้เขียนเลยขออาสาพ่อครูบาสุทธินันท์ติดต่อท่านคุณหมอประเวศ วะสี เรียนท่านว่าเราจะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมาพบปะพูดคุยกันของ blogger และการทำประโยชน์เพื่อสังคมอื่นๆ โดยอิงระบบ(สำนวนพ่อครูบาสุทธินันท์) ท่านคุณหมอประเวศ วะสีได้กรุณาให้กำลังใจ และให้แนวทางดังนี้      

 

     
     
     

 

  เป็นความกรุณาของคุณหมอประเวศ วะสีและผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่าน ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้เห็นแนวทางว่าทางที่พ่อครูบาสุทธินันท์คิดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าเป็นแนวทางที่ถูกต้อง ผู้ใหญ่ให้กำลังใจและอวยพรขนาดนี้ ถ้าทำไม่สำเร็จ อาจเสียชื่อลูกศิษย์พ่อครูบาสุทธินันท์และเลือดลูกหลานนักรบเก่าชายแดนทิศตะวันตกได้   ท่านผู้อ่านละครับ สนใจสมัครมาร่วมกิจกรรมไหม ถ้าสนใจอย่ามัวรอช้าอยู่ใย…            

    ขอบพระคุณ คุณหมอประเวศ วะสี และผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านที่ทำให้มีกำลังใจในการทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคม