ย่ามแดง

ม.สงขลานคริทร์ - ม.แม่โจ้
Usernames_wanpichit
สมาชิกเลขที่17763
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เพราะมีฝัน จึงตามฝัน ในวันนี้   

จากบุรีรัมย์  สู่ถิ่นที่  จะมีฝัน

จิตก็ตื่น  ใจก็เต้น  อยู่ครืนครัน    

จะถึงฝัน หรืออย่างไร  ไหวฤดี

ทำหน้าที่  เรือจ้าง  บนทางเปลี่ยว

ต้องเสียวเสียว ตูมตาม ตามวิถี

รอเวลา  สมานฉันท์  สานไมตรี

ปัตตานี  แผ่นดินนี้  เราล้วนไทย

ณ วันนี้  เดินทางต่อ  ก่อความคิด

สู่ชีวิต  การศึกษา  วิชาใหม่

เพิ่มความรู้  เพิ่มปัญญา  พาก้าวไกล

จึงฝากใจ  ไว้แม่โจ้  โก้จริงจริง

อยู่ที่นี่  เดียวดาย  วุ่นวายจิต

มีไหมมิตร  มาดามใจ ให้ดียิ่ง

อย่าให้ฝัน  นานหนอ  รอแอบอิง

นานกว่านี้    อาจจะทิ้ง  วิชาใจ...