สัปดาห์นี้รับหน้าที่ในจุด A เป็นคนควบคุมเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Hitachi 917 ซึ่งถือเป็นเครื่องมือหลักในการตรวจวิเคราะห์ต่างๆของหน่วยเคมีคลินิกในปัจจุบัน งานที่ทำเกือบทั้งวันก็คือ งานหุ่นยนต์ อย่างที่เคยเล่าไว้แล้ว เราต้องใช้"คน"ในการ

    • ลำเลียง สิ่งส่งตรวจทั้งหลายที่ส่วนใหญ่ก็คือหลอดที่บรรจุเลือดที่ปั่นแยกซีรั่มแล้ว ทั้งลำเลียงเข้าและลำเลียงออก
    • กดแป้นเพื่อใส่หมายเลขของ sample พร้อมทั้งเลขเดือน ตอนต้นเดือนเริ่มที่เลข 1-10 วันหนึ่งๆมี sample เข้ามาตรวจที่หน่วยเราประมาณ 600 - 800 ราย ใครอยู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก็ต้องกดตัวเลขแบบว่า 16789-10 กันไป ลองคิดดูก็แล้วกันค่ะ ว่าวันหนึ่งๆเราต้องกดแป้นตัวเลขกันกี่พันกี่หมื่นครั้ง
    • กดเลือกการทดสอบต่างๆโดยอ่านจากใบสั่งตรวจที่พิมพ์ออกมาอีกที ยังดีที่มี profile ให้ตั้ง อย่างเช่น ไขมัน เราก็ไม่ต้องมากด test 3 ชนิดทีละตัว ส่วนใหญ่แล้วเฉลี่ยก็คงกดกันไม่น้อยกว่า พันครั้งต่อวัน
  • งานทั้ง 3 ส่วนนี้ต้องใช้สมาธิและความคล่องตัวจึงจะทำได้รวดเร็วและถูกต้อง เพราะเราต้องมั่นใจว่าเราใส่หลอด sample ได้ตรงกับตำแหน่งที่เรา key เข้าเครื่องเพราะเครื่องไม่ได้เช็คให้เรา หากวางผิดก็ไม่มีทางรู้ได้เลย จึงเป็นเทคนิควิธีการของแต่ละคนว่าจะตรวจสอบอย่างไรไม่ให้ผิดพลาด ตัวเองจะใช้วิธีตรวจเช็คเบอร์ที่หลอดให้เรียงตรงกับใบสั่งตรวจ พร้อมๆไปกับตรวจดูลักษณะของ sample ว่าใสดี ไม่มีก้อน clot หรือ fibrin ที่เครื่องอาจจะดูดติดเข้าไป แล้วจึงนำไปวางในเครื่องให้เรียบร้อย แล้วจึงเริ่ม key สั่งตรวจ แล้วเมื่อเสร็จก็เช็คอีกรอบให้ตรงกัน กระบวนการนี้จะย่อหย่อนไม่ได้เลย ไม่ว่าเราจะมี sample รอให้เข้าเครื่องมากขนาดไหน เพราะไม่มีทางตรวจสอบได้จนกว่าผลจะออกแล้วเทียบกับผลเดิมของคนไข้คนนั้น
  • สิ่งที่จะช่วย"คน"ได้ในกรณีนี้คือการที่เครื่องสามารถอ่าน barcode ได้เลยว่าเบอร์อะไร ของคนไข้คนไหน และสั่งตรวจอะไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ดูท่าจะยังเป็นความฝันที่น่าจะมาถึงยาก เพราะแม้แต่การลงทะเบียนการทดสอบ เราก็ยังใช้"คน" นั่ง key เข้าไปกันอยู่เลย วันละ 600 - 800 รายนี่แหละ พวกเราก็พยายามหามาตรการมาช่วยตรวจสอบ เพื่อลดการผิดพลาดให้ได้มากที่สุด 

สงสัยจะต้องมาต่อตอนหน้านะคะ สำหรับงานที่ไม่อัตโนมัติ อันเนื่องมาจากการทำงานกับเครื่องอัตโนมัตินี่

ที่อยากเขียนบันทึกลักษณะนี้ เพราะเชื่อว่า ใครที่ไม่เคยเป็นคนทำงานกับเครื่องอัตโนมัติแบบนี้ทั้งวัน จะไม่มีทางเข้าใจเลยว่า งานที่ใช้ "คน" ทำเพื่อให้เครื่อง "อัตโนมัติ" ทำงานให้ผลออกมาได้นั้น ส่วนที่"ไม่อัตโนมัติ"นั้นมีมากมายมหาศาล ที่เล่าวันนี้ยังไม่ถึงครึ่งนะคะ ยังมีขบวนการทั้งก่อนและหลังการใช้งานของเครื่องจะมาเล่าต่อในวันพรุ่งนี้