บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การทำงาน

SDCA Thailand 4.0

เขียนเมื่อ  
55

เอาใจเขามาใส่ใจเรา

เขียนเมื่อ  
202 4 3

บทเรียน.. ชีวิต

เขียนเมื่อ  
146 4 2

เข้าใจนายจ้าง

เขียนเมื่อ  
131 4 2

๗๐๗. สุภาษิตสอน...นาย

เขียนเมื่อ  
670 8 8

วันหยุดจากการทำงาน

เขียนเมื่อ  
152

รักษาใจ

เขียนเมื่อ  
681 8 11