• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

อุปสรรคของการดำเนินธุรกิจ

  บอกถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินธุรกิจ  

    ปัญหาของธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรเพื่อส่งออกในตอนนี้  คือ

  1. ต้องนำเข้าเหล็กจากประเทศญี่ปุ่น  เนื่องจากเหล็กประเภทที่ต้องการในประเทศไทยหมด  จึงต้องสั่งจากประเทศญี่ปุ่นก่อน  ระยะเวลาการขนส่งต้องใช้ทางเรือ  และเหล็กสำรองหมด  จึงทำให้การผลิตหยุดชะงักลง
  2. การผลิตชิ้นส่วนนี้  ยังผลิตได้ไม่ครบตามเป้าหมายที่วางไว้  เนื่องจาก  ต้องผลิตได้อย่างน้อย 400  ชิ้นต่อวัน  จึงจะคุ้มทุน
  3. พนักงานยังขาดความชำนาญ เนื่องจากทางบริษัทฯ  พึ่งเริ่มหันมาจับธุรกิจประเภทนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): ปัญหาการผลิต 
  หมายเลขบันทึก: 53168
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 2
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

ได้ข่าวทาง TV เหมือนกันว่าประเทศไทยส่งออกได้มาก
แต่ก็ต้องนำเข้าเครืื่องจักมากเหมือนกัน เห็นทางรัฐบาล
เขาจะรณรงค์ให้ประเทศไทยลดการนำเข้าเครื่องจักร
และหันมาผลิตเครื่องจักรแทน อยากทราบว่า ประเทศ
ไทยนำเข้าเครื่องจักร ประมาณปีละเท่าไร และจาก
ที่ไหนบ้าง

ประเทศไทยนำเข้าเครื่องจักรปีละเท่าไหร่ อันนี้ไม่ทราบนะค่ะ  แต่ทางบริษัทนำเข้าเครื่องจักรมาจากประเทศญี่ปุ่นคะ