เกือบ 1 เดือนที่ไปเรียนรู้งานห้องบัตร เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าที่ได้มีโอกาสเติมเต็มบางอย่างที่ขาดหายไปอย่างไม่น่าเชื่อว่าช่วงเวลาสั้นๆได้ให้อะไรที่มากมาย อย่างน้อยก็รู้ว่าตัวเองเปลี่ยนไป เช่น อคติเดิมๆด้านการจัดการบุคลากร เมื่อก่อนดิฉันเองก็ไม่ได้แตกต่างกับคนส่วนใหญ่ที่มักจมอยู่กับปัญหา จนมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตนเองทำอยู่ทุกๆวัน  ดิฉันได้ฝึกร่วมเรียนรู้โดยไม่ตัดสิน พยายามให้ตัวเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนระบบ ถ้าสมัยที่ดิฉันเป็นนักศึกษาฝึกงานได้มีโอกาสแบบนี้ ดิฉันคงไม่ต้องผ่านช่วงชีวิตที่เก็บกดจากการเรียนและการทำงานยาวนานขนาดนี้ ดิฉันได้เข้าใจคำว่า "เข้าถึง"   "เอื้อโอกาส" และได้ทบทวนเกี่ยวกับ "คุณค่าของการทำงาน"  บางครั้งการปล่อยให้ตัวเองทำงานซ้ำซากจำเจมันก็สร้างให้เราเป็นคนซ้ำซากจำเจน่าเบื่อไปโดยไม่รู้ตัว  ดังนั้นเราควรเติมคุณค่าใหม่ให้กับชีวิตเราทุกๆวัน  

สิ่งหนึ่งที่เติมคุณค่าที่ขาดหายให้ดิฉันคือการบริการคนไข้ เนื่องจากปัจจุบันงานของดิฉันจะไม่ได้บริการคนไข้โดยตรง ซึ่งมักจะทำให้ Low Bat.ได้ง่าย แต่งานบริการคนไข้ เป็นDirect Service ให้ด้วยใจก็รู้ได้ด้วยใจ(คนอื่นอาจไม่รู้) เป็นการชาร์ทแบตตัวเองไปในตัวตลอดเวลา (ยิ่งให้ ยิ่งได้) ฉะนั้นผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการบริการคนไข้โดยตรงอยู่แล้วไม่ควรพลาดโอกาสในการเก็บเกี่ยวคุณค่านั้น ซึ่งไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวคุณเอง

อย่าได้คิดเปลี่ยนแปลงคนอื่น แต่หากเปลี่ยนตัวเองได้ สิ่งต่างๆก็จะเปลี่ยนไปเองอย่างคาดไม่ถึง