การจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนา จ.น่าน ( 1 )

โดยหวังว่าจะมีการขับเคลื่อนในพื้นที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เป็นการสนับสนุนการงานปกติของเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.น่าน และประชาชนในพื้นที่โครงการฯ

                            วันที่ 26 กันยายน 2549 เวลา 14.00-16.00 น.โดยประมาณ  มีโอกาสร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด  ครั้งที่ 2/2549  ที่ศาลากลาง จ.น่าน  คณะกรรมการฯ ชุดนี้มีกฎหมายรับรอง คือ พรบ.การจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547 จังหวัดมีหนังสือประสานเชิญประชุมตามหนังสือ ลง 17 กันยาน 2549 ได้ไปเกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

                             การประชุมวันนั้นมีนายปริญญา ปานทอง  ผวจ.น่าน เป็นประธานที่ประชุม  ส่วนฝ่ายเลขาฯ คือโยธาธิการและผังเมือง  เมื่อประธานกล่าวเปิดประชุมฯ  ให้ฝ่ายเลขาฯ นำเสนอ ทราบว่า ทั่วประเทศตาม พรบ.นี้ มีจังหวัดนำร่อง 10 จังหวัด ที่ดูดำเนินการคล่องตัวมีเพียง 5 จังหวัด น่านเป็น 1 ใน 5 ที่ยังขับเคลื่อนคล่องตัว  สำหรับพื้นที่ จ.น่านได้รับการคัดเลือกจากส่วนกลาง คือ พื้นที่ประมาณ 291 ไร่ ที่ดิน 119 แปลงเของที่ดิน 7 ราย  บรรยากาศการประชุมที่เข้าร่วมเห็นว่าดี และเชื่อว่าในคราวหน้าจะมีความก้าวหน้า

                             ฝ่ายเลขาฯ ได้ชี้แจงแนวทาง การดำเนินการจัดรูปที่ดิน หลักการ ขั้นตอนดำเนินการ และหน้าที่ดำเนินการ พร้อมเสนอเกี่ยวกับ พรบ. จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2547 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งเสนอผลการดำเนินการจัดรูปที่ดินที่ผ่านมา  รับทราบและพอใจว่ามีการขับเคลื่อนเป็นที่น่าพอใจ  อย่างไรก็ดี  ได้ร่วมกับคณะกรรมการฯ ท่านอื่นเสนอแนะ  โดยหวังว่าจะมีการขับเคลื่อนในพื้นที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เป็นการสนับสนุนการงานปกติของเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.น่าน และประชาชนในพื้นที่โครงการฯ โยธาธิการฯ  ที่เพิ่งย้ายมาไม่นาน  ราวเดือน มี.ค.ศกนี้ ได้พูดให้ที่ประชุมทราบถึงความตั้งใจ  เพื่อให้โครงการฯ  ลุล่่วงไม่ล้มเหลว  เป็นประโยคดี ๆ ที่ได้ฟังบอกว่า  ขอเวลาไม่เกิน 3  ปี  ส่วนเราและกัลยาณมิตรที่ร่วมประชุม  เสนอว่า การประชุมคราวหน้า  คงได้เห็นข้อเสนอเพื่อให้คณะกรรมการฯ  เห็นชอบ  เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่่่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป  ไม่จำเป็นต้องรี ๆ รอ ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้จักน่านและชาวน่าน

คำสำคัญ (Tags)#จัดรูปที่ดิน

หมายเลขบันทึก: 53155, เขียน: 03 Oct 2006 @ 19:55 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)