ข้าพเจ้าเคยสอนโรงเรียนบ้านหินลาดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและกันดารตั้งอยู่บนเขามีนักเรียน 74 คนข้าพเจ้าสอนอนุบาล ได้เห็นเด็กหญิงคนหนึ่งเป็นเด็กดาวซินโดมไม่ได้เรียนหนังสือไปทำงานกับผู้ปกครองทุกวันที่หมู่บ้านอื่น  ข้าพเจ้าเดินไปทักทายพูดคุยกับผู้ปกครอง ถามถึงสาเหตุการไม่เรียนหนังสือ  ผู้ปกครองบอกว่าเด็กไม่กล้ากลัวครูและเพื่อนล้อรังเกลียด ข้าพเจ้าจึงชวนให้มาโรงเรียนโดยข้าพเจ้าจะสอนเอง  ชวนหลายๆครั้งจนผู้ปกครองพาเด็กมาโรงเรียน สัปดาห์แรกๆเด็กจะเล่นซุกซนไม่ชอบอยู่ในห้องเรียน  ต่อมาประมาณ 3 สัปดาห์เด็กเริ่มทำกิจกรรมกับเพื่อนๆได้ในระดับหนึ่ง  ต่อมาข้าพเจ้าได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนชุมชนที่11วัดสุวรรณประดิษฐ์ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบโครงการเด็กพิเศษของทางโรงเรียน  ได้สอนเด้กพิเศษในโรงเรียนและเด็กพิเศษตามบ้านหลายคน  ข้าพเจ้าได้ดูแลติดตามสอนหนังสือที่บ้านเด็กพิการและกายภาพบำบัดอย่างนี้เรื่อยมา  จนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ให้เป็นแบบอย่างที่ดีโดยมีการถ่ายทำเทป ออกรายการ TV ช่อง MSS ของจังหวัดพิษณุโลกและแพร่ภาพทางหนังสือเดลินิวส์ ฉบับวันที่  10  มิถุนายน  2548