"เครื่องบ่งชี้ความฉลาดทางอารมณ์ (๔)" ... (ธรรมะสู่อิสรภาพ : ดร.สนอง วรอุไร)

หากอยากรู้ว่า ตัวเองมีอีคิวสูงหรือต่ำ สามารถวิเคราะห์เบื้องต้นได้จากเครื่องบ่งชี้ ๔ ประการ ได้แก่

๑. พฤติกรรม

๒. บุคลิกภาพ

๓. สุขภาพ

๔. วิถีการดำเนินชีวิตในบันทึกนี้เราจะพูดถึงเครื่องบ่งชี้ที่ ๓ คือ สุขภาพ๓) วัดความฉลาดทางอารมณ์ด้วย "สุขภาพ"


มาตรวัดอีคิวที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ สุขภาพ เพราะจิตใจกับร่างกายย่อมสัมพันธ์กัน กายเป็นอย่างไร จิตก็เป็นอย่างนั้น และในทางกลับกัน ถ้าจิตมีอีคิวต่ำก็ย่อมทำให้สุขภาพเสื่อมลงตามไปด้วย

สุขภาพของมนุษย์มีอยู่ด้วยกัน ๓ ด้าน ได้แก่

๑. สุขภาพกาย

๒. สุขภาพจิต

๓. สุขภาพทางวิญญาณ
สุขภาพกาย


วิธีตรวจวัด "สุขภาพกาย" ต้องดูลักษณะและอาการของร่างกายว่าเป็นปกติดีไหม ลักษณะเป็นปกติก็คือ ไม่มีเนื้องอก ไม่มีก้อน ไม่มีเม็ด ไม่มีตุ่มพอง คอไม่พอก ฯลฯ

ส่วนอาการปกติก็คือ สบายดี ไม่มีอาการผิดปกติ เช่น ไอ ถ่ายท้องบ่อยผิดปกติ ตัวร้อน ฯลฯ ลักษณะและอาการที่ผิดปกติแสดงถึงการมีสุขภาพที่ไม่ดี นี่คือ สิ่งที่ใช้ตรวจวัดสุขภาพทางร่างกายสุขภาพจิต


ส่วน "สุขภาพจิต" ให้ดูที่อารมณ์และการสั่งงาน ถ้าอารมณ์ปกติ ทุกขณะตื่นมีอารมณ์ดี คิด พูด ทำดีตลอด อย่างนี้ถือว่ามีสุขภาพดี

ด้วยเหตุนี้ อีคิวจึงเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงสุขภาพจิต หากจิตมีสำนึกดี กำหนดโปรแกรมจิตไว้เป็นบวก คือเห็นและคิดดีอยู่เสมอ อีคิวจะสูง ส่งผลให้สุขภาพกายดีตามไปด้วย

ในทางตรงกันข้าม ถ้าโปรแกรมจิตไว้ไม่ดี คิดมาก ขี้กังวล ฟุ้งซ่าน โกรธง่าย อารมณ์ร้อน คิดแต่สิ่งที่ไม่ดี นั่นแสดงให้เห็นถึงจิตที่มีอีคิวต่ำ จิตจึงสั่งสมแต่สิ่งไม่ดี และเมื่อเหตุปัจจัยไม่ดี สุขภาพกายย่อมไม่ดีตามไปด้วย


ตัวอย่าง

ผู้เขียน (ดร.สนอง วรอุไร) รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเนื้องอกที่รังไข่ และเนื้องอกนั้นนับวันก็โตขึ้นเรื่อย ๆ ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ผู้เขียนรู้จักคุ้นเคยดี จึงอ่านเขาออกและทราบว่าเขาเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพ โปรแกรมจิตผิดไปหมด และเป็นผู้ที่มีอีคิวต่ำ แต่กระนั้นก็ไม่มีสิทธิที่จะไปบอกกล่าวอะไรเนื่องจากเขาไม่ได้มาขอคำแนะนำ

จนกระทั่งวันหนึ่ง เขาได้มาปรึกษาผู้เขียนว่าเขาเป็นเนื้องอกที่รังไข่จะทำอย่างไรดี เมื่อเห็นว่าเขาเริ่มสนใจทางธรรม แสดงว่าโปรแกรมจิตเริ่มดีขึ้นแล้ว จึงได้บอกเขาไปว่า อะไรที่เกิดขึ้นได้ก็ย่อมต้องหายไปได้ตามกฎธรรมชาติ แต่เขาต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง เช่น ที่ปกติเป็นคนใจร้อนก็ทำใจให้สงบเย็นลง อะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางลงบ้าง และในขณะเดียวกัน ถ้าจิตใจไม่ไปกังวลหรือสร้างเหตุในเชิงติดลบกับระบบสรีระต่าง ๆ ของร่างกาย อวัยวะต่าง ๆ ย่อมทำหน้าที่ได้ปกติ โดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่คอยตรวจจับและทำลายสิ่งแปลกปลอม รวมทั้งกินเซลล์มะเร็งได้ แต่ใจที่ไม่ดีของเรา คือ ตัวการหนึ่งที่ทำให้เม็ดเลือดทำหน้าที่บกพร่อง ระบบสรีระจึงผันแปรส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ตัวเอง

ผู้เขียนจึงได้บอกเขาไปว่า ถ้าเขาเปลี่ยนบุคลิกภาพให้เป็นตรงกันข้าม แทนที่จะเป็นคนใจร้อน ทุกอย่างต้องดีที่สุดเท่านั้น ก็หัดปล่อยวางใจให้เป็นบ้างแล้วเขาจะหายจากอาการเจ็บป่วย และทุกเช้าเมื่อตื่นขึ้นมา ก็ให้สร้างโปรแกรมจิตที่เป็นบวกว่าเม็ดเลือดขาวจับเซลล์มะเร็งกินทุกวัน จนกระทั่งก้อนเนื้องอกนั้นเหลือเล็กลงทุก ๆ วัน จนหมดไปในที่สุด การสร้างโปรแกรมจิตที่เป็นบวกเช่นนี้ ทำให้ขนาดก้อนเนื้อเล็กลงได้จริง ๆ ซึ่งก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อที่เขายอมปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เขียน และภายในเวลาเพียง ๓ เดือน ก้อนเนื้องอกทั้งหมดก็หายไป ทั้งที่หมอได้นัดวันผ่าตัดไว้แล้ว แต่ในที่สุดก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัด และอยู่ได้อย่างเป็นปกติมาจนถึงเดี๋ยวนี้


ฉะนั้น อีคิวจะสูงหรือต่ำให้ดูที่สุขภาพ ถ้าตั้งโปรแกรมจิตเป็นบวกไว้ สุขภาพจะดี หรือหากเป็นอะไรแล้วก็หายได้ง่าย เพียงแต่ตั้งโปรแกรมจิตให้เป็นบวกเข้าไว้ ใครจะเป็นอะไรเป็นเรื่องของเขา เรื่องของเรามีแต่สบาย ถ้าทำเหตุให้ดีได้อย่างนี้แล้ว ร่างกายย่อมดีตามไปด้วยโดยไม่ต้องสงสัยสุขภาพทางวิญญาณ


สุดท้าย คือ "สุขภาพทางวิญญาณ" คนที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกคนมีวิญญาณอยู่ในตัว วิญญาณที่ว่านี้ก็คือ "จิต" นั่นเอง จิตหรือวิญญาณนี้ ในหนึ่งรอบวันจะออกจากร่างของเราไปไม่รู้กี่ครั้งกี่หน แต่เพราะไปเร็วมาเร็วมาก เราจึงระลึกไม่ได้ว่าจิตได้ออกจากร่างไปแล้ว เช่น อยู่ที่ทำงานแต่คิดถึงบ้าน จิตก็ออกจากร่างกลับไปบ้านทั้งที่ตัวนั่งอยู่ที่ทำงานแต่เพราะกลับเข้ามาเร็ว ระบบประสาททำงานช้ากว่าจิตจึงตามไม่ทัน จิตของเราเข้า-ออก ๆ อยู่อย่างนี้เป็นประจำ ผู้ใดทำจิตนิ่งจนถึงระดับหนึ่งจะรู้ว่า เมื่อจิตออกไปจากร่าง เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าร่างกายที่เราเรียกว่าตัวเรานี้จริง ๆ แล้วไม่ใช่เรา เป็นเพียงแค่สิ่งที่ยืมมาใช้ชั่วคราวเท่านั้น ในที่สุดวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งร่างกายนี้ไป เหลือแต่จิตหรือวิญญาณ เพื่อไปหาร่างใหม่อยู่อาศัยตามกรรมที่เราได้ทำไว้

ซึ่งสุขภาพทางวิญญาณก็มีความสำคัญตรงนี้นี่เอง สำคัญตรงที่ถ้ามีสุขภาพทางวิญญาณดี มีจิตเป็นอิสระจากสิ่งผูกมัด ย่อมจะไปเกิดใหม่ดี ผู้รู้จริงจึงไม่กลัวตาย เพราะการตายเป็นเพียงแค่การที่จิตออกจากร่างนี้เพื่อไปใช้ร่างใหม่ หากได้สร้างสุขภาพทางวิญญาณที่ดีไว้แล้วย่อมสามารถเลือกร่างใหม่ที่ดีได้ ในทางตรงข้าม ถ้ายังติดโน่นติดนี่ ยังห่วงสมบัติ ยังยึดติดอยู่กับทรัพย์สิน เงินทอง บ้าน ที่ดิน รถยนต์ ฯลฯ แบบนี้เรียกว่า จิตยังเป็นทาส เพราะยังห่วง ยังไม่เป็นอิสระ นี่คือการมีสุขภาพทางวิญญาณที่ไม่ดี ตายแล้วย่อมไปไม่ดี เช่น ไปเกิดเป็นปู่โสมเฝ้าสมบัติตัวเอง ใครเข้าบ้านก็ไปหลอกหลอน กลัวเขาจะมาแย่งสมบัติ หากตายไปโดยมีสุขภาพทางวิญญาณที่ไม่ดีก็จะเป็นแบบนี้

ส่วนคนที่ยังมีชีวิตอยู่ หากมีสุขภาพทางวิญญาณไม่ดีก็จะอยู่ในสังคมอย่างไม่สร้างสรรค์ ทำแต่ความเดือดร้อนให้ผู้อื่น บางคนจึงต้องถูกขังไว้ในที่เฉพาะ


(โปรดติดตามต่อไป)...............................................................................................................................................................


"ความฉลาดทางอารมณ์" แปรผันตรงกับ "สุขภาพ" อย่างชัดเจน

ดังนั้น ต้องรู้จักฝึกให้ตนเองคิดในเรื่องดี ๆ
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อสุขภาพของตัวเองเป็นหลักนั่นเอง

สู้ สู้ นะครับ ;)...

บุญรักษา ทุกท่านครับ ;)...


..................................................................................................................................................................

ขอบคุณหนังสือธรรมะดี ๆ

สนอง วรอุไร.  ธรรมะสู่อิสรภาพ.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, ๒๕๕๖.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หอมกลิ่นหนังสือความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

..."สุขภาพทางวิญญาณ" คนที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกคนมีวิญญาณอยู่ในตัว วิญญาณที่ว่านี้ก็คือ "จิต" นั่นเอง จิตหรือวิญญาณนี้...

Why do we complicate our (and other people's) lives by using  สุขภาพทางวิญญาณ when we mean สุขภาพทางจิต or สุขภาพจิต?

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ท่าน sr ครับ ;)...

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจเรื่องสุขภาพจิตและใจ  

ความฉลาดทางอารมณ์ก็สำคัญครับ...

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยตามอาจารย์ ขจิต ฝอยทอง  ว่านะครับ

ขอบคุณมากครับ ;)...

เขียนเมื่อ 

ลดละ    อัตตา     คัวกู   ของกู     กัน  ไม่บำรุงหรือตามใจ กิเลส หรือ ความ อยาก  สุขภาพจิตก็ดีขึ้น เห็นได้ชัด 

porntip
IP: xxx.143.146.138
เขียนเมื่อ 

ปฏิบัติตามศีล5แล้วคิดบวกก็ใช้ได้แล้วและไม่เอาเปรียบผู้อื่น

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ ;-...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ คุณ porntip ;)...