ความเห็น 2783376

"เครื่องบ่งชี้ความฉลาดทางอารมณ์ (๔)" ... (ธรรมะสู่อิสรภาพ : ดร.สนอง วรอุไร)

เขียนเมื่อ 

..."สุขภาพทางวิญญาณ" คนที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกคนมีวิญญาณอยู่ในตัว วิญญาณที่ว่านี้ก็คือ "จิต" นั่นเอง จิตหรือวิญญาณนี้...

Why do we complicate our (and other people's) lives by using  สุขภาพทางวิญญาณ when we mean สุขภาพทางจิต or สุขภาพจิต?