ความเห็น 2783545

"เครื่องบ่งชี้ความฉลาดทางอารมณ์ (๔)" ... (ธรรมะสู่อิสรภาพ : ดร.สนอง วรอุไร)

porntip
IP: xxx.143.146.138
เขียนเมื่อ 

ปฏิบัติตามศีล5แล้วคิดบวกก็ใช้ได้แล้วและไม่เอาเปรียบผู้อื่น