ความเห็น 2783472

"เครื่องบ่งชี้ความฉลาดทางอารมณ์ (๔)" ... (ธรรมะสู่อิสรภาพ : ดร.สนอง วรอุไร)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยตามอาจารย์ ขจิต ฝอยทอง  ว่านะครับ

ขอบคุณมากครับ ;)...