ความเห็น 2783479

"เครื่องบ่งชี้ความฉลาดทางอารมณ์ (๔)" ... (ธรรมะสู่อิสรภาพ : ดร.สนอง วรอุไร)

เขียนเมื่อ 

ลดละ    อัตตา     คัวกู   ของกู     กัน  ไม่บำรุงหรือตามใจ กิเลส หรือ ความ อยาก  สุขภาพจิตก็ดีขึ้น เห็นได้ชัด