สวัสดีค่ะ

ดิฉันผศ.ปนดา เตชทรัพย์อมร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร และเป็นอุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ค่ะ  ทำงานให้การรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยปวดหลัง ปวดคอ มาประมาณเกือบ 20 ปีแล้วค่ะ ต้องขอขอบคุณคุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์  ที่ช่วยให้ดิฉันเปิดคลินิกออนไลน์ได้สำเร็จ หวังว่าblog นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลัง ปวดคอ นะคะ ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ

ปนดา