จากประสบปัญหาการทำความสะอาดอาคารเรียนเป็นพื้นไม้ เดิมใช้นำมันก๊าซเตี่ยวกับเทียนไขถูพื้นผลสะท้อนกลับคือกลิ่นเหม็นทำให้เวียนศีรษะถ้าน้ำหกใส่พื้นกระดานจะด่างจึงคิดวิธีโดยประหยัดไม่สิ้นเปลืองค่าใข้จ่ายและได้ผลคุ้มค่าและนักเรียนสามารถนำไปใช้ที่บ้า่นได้ด้วย เทคนิควิธีการ 1.นักเรียนนำผ้าถูพื้นมาคนละ 2 ผืน 2.นักเรียนกวาดพื้นให้สะอาด 3.นำผ้าถูพื้น1ผืนบิดน้ำสะอาดพอหมาดแล้วนำมาถูพื้นเพื่อเช็ดฝุนละอองตามพื้นก่อน 4.นำผ้าถูพื้นแห้งถูซ้ำอีกประมาณ 3 ครั้งจะทำให้พื้นไม้สะอาดเป็นเงา