ชื่นชม "คุณเอื้อ"

  ติดต่อ

  การบริหารจัดการที่สนับสนุนผู้ปฏิบัติขอเพียงเป็น "ผู้จัดเวที" ก็พอแล้ว  

     ได้มีโอกาสเข้าร่วมพัฒนาตนเองเรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ซึ่งจัดขึ้นจำนวน 3 ครั้ง และครั้งสุดท้ายมีขึ้นในวันที่ 28 กันยายน 2549 โดยครั้งแรกเป็นประเด็นของ "การตรวจสอบแผนยุทธศาสตร์"  ครั้งที่สองเป็นประเด็น "Balance Scorcard"  และครั้งที่สามเป็นประเด็น "การบริหารจัดการโครงการมุ่งผลสัมฤทธิ์"

     การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นของแต่ละรายละเอียดในเนื้อหาเมื่อฟัง อ. ดุษฎี  ทองปุย  ซึ่งมีทักษะการสื่อสารที่เยี่ยมมาก (เล่าได้น่าฟังไม่เบื่อเลย) ขณะที่ฟังไปเรื่อย ๆ ดิฉันก็นำเอาประสบการณ์ที่ไปปฏิบัติจริงมาเปรียบเทียบกับหลักการตลอดเวลา คือ คิด - ทำ - เทียบ เพื่อสรุปผลที่ได้ทำมาทั้งหมดว่า "มันใช่หรือไม่ใช่ แล้วจะปรับแก้หรือพัฒนาอะไรกันต่อจากนี้" แล้วนำมาเป็นกรอบคิดที่จะวางงานที่ต่อเนื่องได้

    ฉะนั้น ข้อสรุปที่เกิดขึ้นเป็นการตอกย้ำว่า  เราต้องเป็นในเรื่อง กระบวนการเรียนรู้  และ เราต้องทำงานและคิดอย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงเป็น  เพราะสิ่งดังกล่าวจะเป็นฐานในการรับรู้  การเรียนรู้ และการปฏิบัติในหลาย ๆ เรื่องที่จะตามมา ซึ่งถ้าเราทำเป็นเราก็จะคุยกับคนอื่นรู้เรื่องและฟังคนอื่นเข้าใจในเรื่องที่เขากำลังเล่า กำลังคุย และกำลังทำให้เราฟังให้เราเห็น

     ส่วนใหญ่ดิฉันก็มักจะใช้วิธีการแบบนี้แหละว่า "ถ้าเราสนใจอยากเรียนรู้เรื่องไหน และเราจำเป็นต้องใช้แล้วนะ ดิฉันก็มักจะขวนขวายเรียนรู้ตามช่องทางต่าง ๆ และจากกัลยาณมิตร"  โดยเฉพาะหูตาจมูกเราต้องไวสำหรับการเรียนรู้เพื่อฝึกฝนตนเอง  เพราะถ้าเรารู้จริงและทำเป็นความศรัทธาก็จะเกิดขึ้น หรือเรียกว่า "มีเครดิต" 

     ดิฉันจึงขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ ๆ และเพื่อน ๆ นักส่งเสริม และขอขอบคุณ "คุณเอื้อ" (ผอ. มนตรี  วงศ์รักษ์พานิช) ที่จัดให้มีเวทีดังกล่าวขึ้น  และท่านก็ไม่ทิ้งผู้ใต้บังคับบัญชา โดยท่านนั่งเรียนด้วยตลอดเวลา  และเป็นอานิสงฆ์มาสู่ดิฉันด้วยที่ได้พัฒนาตนเอง เพราะอยากรู้และอยากเรียนรู้ เพื่อจะนำไปใช้ในการทำงานกับพื้นที่ที่กำลังปฏิบัติ กันอยู่ค่ะ.

     49082901   อ. ดุษฎี  ทองปุย  "วิทยากร"

     49082902   ผอ. มนตรี วงศ์รักษ์พานิช "คุณเอื้อ"

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 47015, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #km#บันทึกภาคสนาม

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

อ่านแล้วรู้สึกเหมือนกับผู้เขียนเข้ามานั่งอยู่ในใจเลยค่ะ เพราะเราอยากรู้เรื่องอะไรเราต้องขวนขวาย และคนที่ให้ข้อมูลได้ดีที่สุดคือกัลยาณมิตรนั่นเอง(ทำงานส่งเสริมสุขภาพค่ะ)

เรียน คุณสุนันทา

  ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ  กรมส่งเสริมการเกษตร จะจัดตลาดนัดความรู้ วันที่ 12 - 13 กันยายน 2549 ณ โรงแรมมารวยการ์เด็น ค่ะ