คณิตศาสตร์ส่วนใหญ่เด็กจะวิเคราะห์โจทย์ไม่เป็น ครูมีวิธีการแก้ไขอย่างไรกันบ้าง