ค้นหา "Best Practice"

ถ้าเรารู้วิธี เป็นเทคนิค และแม่นเครื่องมือ การทำงานจะง่ายขึ้น
     ในวันที่ 4 - 5 กันยายน 2549 ที่จะถึงนี้ ดิฉันได้รับเชิญให้ไปทำหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อปูพื้นฐานเรื่อง งานส่งเสริมการเกษตร ให้กับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมาเป็นนักส่งเสริมการเกษตรมือใหม่

     ฉะนั้น ดิฉันจึงต้องทำการบ้านและคิดวิธีการถ่ายทอดความรู้เพื่อ สื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้เข้าใจ  งานที่ต้องทำก็คือ  การออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้  สิ่งนี้เป็นสิ่งแรกที่ดิฉันจะต้องมีสำหรับใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นแผนให้กับตนเอง  เป็นงานที่ดิฉันจะต้องทำทุกครั้งไม่ว่าจะไปเป็นวิทยากร หรือลงไปทำงานกับพื้นที่ หรือการทำงานทุกชิ้นที่จะต้องลงมือปฏิบัติของตนเอง  ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า  การเรียนรู้ที่ได้รับการฝึกฝนและพัฒนามาก็คือ  ดิฉันได้รับการซึมซับจาก "ตัวแบบ" ที่สั่งสมมาสู่ตนเองและกลายเป็นประสบการที่เคยชิน

     "การค้นหาของดี" ที่ดิฉันจัดกระบวนการเรียนรู้แล้วได้ผลนั้น ควรเดินเรื่องนี้อย่างไรดี? เป็นคำถามที่เกิดขึ้น  แล้วถ้าดิฉันจะเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้สื่อสารให้กลุ่มบุคคลเป้าหมายได้เข้าใจนั้น...ควรจะใช้อะไรดี?  ก็เป็นคำถามที่เกิดขึ้นเช่นกัน  หลังจากนั้น  เราควรจะสรุปบทเรียนให้เขารู้จักหน้าที่และบทบาทของตนเองที่ควรกระทำในสภาวะที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ภาคสนามนั้น...ควรมีลักษณะเช่นไร?

     ข้อสรุปที่เกิดขึ้นก็คือ  ดิฉันจะนำสื่อการเรียนการสอนเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ให้กับนักส่งเสริมที่เป็น Best Practice ของเรื่องราวต่าง ๆ เช่น  การวิเคราะห์พื้นที่และชุมชน  เครื่องมือในการทำงานส่งเสริมการเกษตร  กลยุทธิ์การทำงานในพื้นที่ และการสรุปองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น  สิ่งเหล่านี้ดิฉันจะปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่เห็นใน "การจัดกระบวนการเรียนรู้" โดยเฉพาะทำให้เห็นถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของการจัดการองค์ความรู้ (KM) ที่นักส่งเสริมจะต้องทำเป็น เพราะเป็นทางลัดของการทำงานและการเรียนรู้ได้ เพราะเป็นช่องทางที่ตนเองทดลองปฏิบัติและได้ผลจริง  เพียงแต่เราจะต้อง ค้นหาของดีให้เป็น   นำมาใช้ให้เป็น และรู้จักเก็บให้เป็น เราก็จะมีชัยไปกว่าครึ่ง.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติ

คำสำคัญ (Tags)#ของดี

หมายเลขบันทึก: 47009, เขียน: 29 Aug 2006 @ 10:24 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)