ดร. กะปุ๋ม  นิภาพร  ลครวงศ์  อีเมล์มาถามเองตอบเองเสร็จว่าทำ KM Workshop สำหรับครูแนวไหนดี   ระหว่างแนว KPI กับแนวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice

         แล้วเธอก็ส่งอีเมล์ที่สองตามว่าคิดออกแล้ว   ต้องทำของจริงคือแนว ลปรร. เรื่องราวของความสำเร็จ

         ผมก็ขอตอบ (แบบยุยงส่งเสริม) ว่าแม่นแล้ว   เราต้องทำแนวของจริง  ของแท้   เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ   จากการเอาผลสำเร็จ   จากการปฏิบัติมา ลปรร. กันด้วย storytelling และฝึกฟังแบบ deep listening,  ฝึกทำสุนทรียสนทนา

         แต่ต้องอย่าลืมว่าการทำ KM Workshop เป็นส่วนนิดเดียวของกิจกรรม KM   ทีมแกนนำครูต้นแบบที่หนองคายต้องร่วมกันออกแบบกระบวนการ KM (หรือ CoP) ที่มีการดำเนินการต่อเนื่อง

         คือต้องไม่มองว่าทำ workshop เสร็จคือว่าได้ทำกิจกรรมแล้ว   เพราะ workshop เป็นแค่กิจกรรมเริ่มต้น   เป็นการฝึกหัดทักษะในการเปิดทวารทั้งสี่เพื่อจะได้ทำ KM ได้

วิจารณ์  พานิช
 29 ส.ค.49