นาย ณัฐวุฒิ พลครุฑ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพร
Usernamehealthy
สมาชิกเลขที่2422
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

*งานข้อมูลข่าวสาร

*ยาเสพติด

*งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

*พรบ.สาธารณสุข 2535

*งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

*กอ.รมน.จว.ชพ

*ประสานงานตามแผนปฏิบัติงานตามนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Tel. 077501743

Fax. 077503692

 แผนผังเวป