<p>        http://gotoknow.org/file/adekdee/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87.jpg </p> <p> </p> <p>           ปราสาทหินแห่งนี้ ตั้งอยู่เหนือปากปล่องภูเขาไฟ และในวันเวลาเดียวกันของปี คือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 แสงอาทิตย์จะทำมุมลอดทะลุประตูทั้ง 15 บาน ของปราสาทพอดี</p>

           สามารถเข้าชมความมหัศจรรย์ของแสงอาทิตย์ส่องทะลุซุ้มประตู 15 บาน พร้อมกันได้ ในช่วงเดือนเมษายน เวลาประมาณ 06.30 - 07.30 น. ในวันขึ้น 15 ค่ำ

           ปราสาทหินพนมรุ้ง อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเทวสถานของศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ตัวปราสาทสร้างอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว

           คำว่า “พนมรุ้ง” ในภาษาเขมร หมายถึง “ภูเขาใหญ่”

            ปราสาทหินพนรุ้งประกอบด้วย หมู่อาคารต่าง ๆ ตั้งเรียงรายจาลาดเขาทางขึ้น ต่อเนื่องไปจนถึงองค์ปรางค์ประธานบนยอด เปรียบได้ดั่งวิมานที่ประทับของพระศิวะ

           ทางเดินขึ้นทอดไปสู่สะพานนาคราช คล้ายดั่งจุดเชื่อมโยงโลกมนุษย์กับแดนสวรรค์ นับเป็นโบราณสถานฝีมือชั้นเลิศชิ้นหนึ่งที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ของอาณาจักรขอมโบราณ

            ปราสาทหินพนมรุ้งเปิดให้ชมทุกวัน ตามเวลาราชการ

* * * * * * * * * * * *  * * * *  * * * * *

อ้างอิง

หนังสือ UNSEEN THAILAND.

กรุงเทพฯ บ้านหนังสือ 19, 2548 จำนวน 288 หน้า

</font>