ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง CGD Library


ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง
Username
paiboonpa
สมาชิกเลขที่
3895
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

    ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เริ่มเปิดให้บริการ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2508 ซึ่งเป็นวันที่กรมบัญชีกลางได้สถาปนาครบกึ่งศตวรรษ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อเป็นสถานที่สำหรับรวบรวมตำรา เอกสาร วารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง ห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า และให้บริการทางวิชาการแก่ข้าราชการ  ลูกจ้างของกรมบัญชีกลาง  และบุคคลทั่วไป มีหน้าที่จัดหาและให้บริการ หนังสือทั่วไป สิ่งพิมพ์รัฐบาล งานวิจัย วารสาร หนังสือพิมพ์ ผลงานทางวิชาการของข้าราชการ กรมบัญชีกลาง และสื่อประเภทอื่น ๆ โดยมีเนื้อหาเน้นทางด้านการเงิน การคลัง   การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุภาครัฐ

ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ถ.พระราม 6  ซอยอารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2270-0599   โทรสาร 0-2270-0599
e-mail : paiboon_pawasana@yahoo.com

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี