รศ.ดร. ปนดา เตชทรัพย์อมร

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: panada
  • อาจารย์กายภาพบำบัด
  • คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร
  • สมาชิกเลขที่ 7960
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ