เนื้อหากฏหมายว่าด้วยการส่งเสรีมการลงทุนต่างประเทศ (ลาว) ส่งานที่3

เนื้อหากฏหมายว่าด้วยการส่งเสรีมการลงทุนต่างประเทศ (ลาว) ส่งานที่3 ได้ส่งแต่วันที่5เดือนกรฏาคมแล้วแต่มันไปอยู่บล็อกการสะกัดกั้นและการปาบปลามการค้ามนุษย์
เนื้อหากฏหมายว่าด้วยการส่งเสรีมการลงทุนต่างประเทศ (ลาว) ส่งานที่3

ปันหาที่สำคัญของกฏหมายลาว ว่าด้วยการส่งเสรีมการลงทุนของต่างประเทศ

       ในกฏหมายว่าด้วยการส่งเสรีมการของลาวได้กำหนดใว้ว่ารัฐค้ำประกันการคุ้มคองการลงทุนของต่างประเทศด้วยลเบียบกฎหมายบนพื้นถานความสเหีมพาพต่างฝ่ายต่างมีผนประโหยช รัฐบ่อแชกแชงเข้ากิจการเคื่อนไหวที่ถูกต้องตามกฎหมาย ของผู้ลงทุนต่างประเทศ  นอกจากนั้นรัฐยังรับรู้ถึงการประกอบทุนของวิสาหกิจที่ลงทุนด้วยชัพสินทางปัญญาและปกป้องลิขสิทของวิสาหกิจตามลเบียบกฎหมาย.

      รัฐบาลยังได้อนุยาดให้ออกวีชาเข้าออกหลายเทื่อให้นักลงทุน และให้ที่พักเชาอยู่ใน สาธารณะรัฐ ประชาธิประไตย    ประชาชนลาวให้พวกนักลงทุน  เชี่ยวชานและสมาชิกครอบครวาม เช่น ผัว  เมย  พ่อ  แม่ และลูกอีกด้วย  นอกจากนั้นยังอานุยาดให้เอาพะนักงาน หรือกำมกรของต่างประเทศอีกจำนวนหนึ่ง.

       รัฐบาลยังมีนโยบาย หลุดผ่อน หรือ ยกเวั้นภาษี อากรชมใช้  อากรกำไล และอากรตัวเลกธุรกิจนำเข้าวัดถุดิบ  ผลิดตพัญคึ่งสำรัดรูป และผลิดตพันสำรัดรูป  การนำเข้าอุประกรอาไหล่เคื่องจัก การนำเข้าเคื่องรัใช้ที่จำเป็นและพาหาณะรับใช้อื่นๆอีกจำนวนหนึ่งตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย.

      การแก้ไขข้อขัดแย่งจะต้องได้ดำเนีนแก้ไขด้วยวีทีการไก่เก่ยกันด้วยวิธีปะนีปะนอมกันเสียก่อน ถ้าไก่แก่ยไม่ได้จิ่งให้คู่กรนีดยื่นคำร้องไปยังองการลงับข้อพิดพาททางด้านเศรษกิจหรือขบวนการยุติทรรมตามการตกลงเห็นดีนำกันของคู่กรนี.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

หมายเลขบันทึก: 47025, เขียน: 29 Aug 2006 @ 11:37 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)