มีคำถามที่ค้างใจมาระยะหนึ่ง หลังจากที่ฟังหลายๆคนพูดว่า คนเก่งมักจะเห็นแก่ตัว

     ที่ค้างใจ ไม่ใช่ว่าคนเก่งเห็นแก่ตัวจริงหรือ แต่เป็นค้างใจว่า เก่งจริงหรือคนที่เห็นแก่ตัวนั้น

     เพราะว่าคนเก่งที่เจอว่า เก่งจริงๆ เก่งแบบแม่นความรู้ เก่งแบบเก่งคน เก่งงาน มักจะไม่หวงความรู้ และไม่หวงเวลาที่จะช่วยคนอื่น อย่างเช่นท่านที่เก่งๆ ทางวิจัย เวลาที่ไปฟังท่านสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษา หรือเวลาที่ไปขอความช่วยเหลือจากท่าน มักจะพบว่าท่านเหล่านั้นกระตือรือร้นที่จะแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และให้ข้อเสนอแนะที่ดี ทำให้เกิดการต่อยอดทางความคิดไปได้อีกมาก แถมท่านเหล่านี้ยังสนุกกับการพูดคุยฟังความคิดนักศึกษาและถ่อมตัวอีกด้วย

   เลยสรุปเองดื้อๆ ว่า คนเก่งทางการศึกษาจริงๆ มักไม่เห็นแก่ตัว ส่วนคนที่เห็นแก่ตัวหวงวิชาน่าจะยังไม่เก่งไม่แน่จริง

   ไม่ทราบว่าท่านอื่นๆ คิดกันอย่างไร